کرونای ولایت – موج دوم و سوم نیز در راه است

بحران روبه رشد ویروس مرگبار کرونا در دیکتاتوری ولی فقیه که بنابرداده های سازمان مجاهدین آمار آن از مرز «۳۸هزار و ۳۰۰ نفر» نیز گذشته، اکنون در آستانه خیز دوم و سوم قرارگرفته است.

دراین رابطه وزارت بهداشت رژیم ضمن اعتراف به این چشم انداز تاکید کرده: «در رخداد این موضوع هیچ شکی نداریم و قطعا رخ می‌دهد. وی سپس می افزاید: «در پاییز و ماه‌های مهر، آبان و آذر نگرانی‌مان بسیار جدی است؛ چراکه در این ایام می‌تواند موج بعدی کرونا رخ دهد». (ایت حکومتی اطلاعات ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
این وضعیت لرزان برای مردم میهن امان در حالی است که شیخ حسن روحانی همواره برای «تثبیت اوضاع» تبلیغ می نماید. وی عامدانه دست به دروغ پردازی زده تا بدین سان چرخهای تولید و اقتصاد ورشکسته نظام را به حرکت در آورد.
سیاست سرازیر کردن مردم به جامعه در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، قرنطیه را در دستور کار خود قرارداده‌اند. رژیم آخوندی برای فرار از تبعات قرنطینه که مستلزم حمایت های مادی از مردم می باشد، تنها بر «پروتکل های بهداشتی و یا فاصله گذاری های اجتماعی» تاکید کرده، امری که در منطق خود به آمار مبتلایان و قربانیان ضریب دوچندان زده است.
مضافا براین واقعیت نیز باید به سیاست بازگشایی مساجد و مراکز مذهبی و نمازهای جمعه در کشور اشاره نمود که بنابرداده های آخوند روحانی، قرار است طی هفته جاری عملی گردد. وی در رابطه با قربانی کردن مردم می گوید: «مساجد ۱۳۲ شهرستان بازگشایی می شود. مردم نباید احساس کنند اکنون مشکل بزرگی پیش آمده و در این مشکل بزرگ زندگی‌ها به هم خورده است».
وی سپس می افزاید: «اصلا مردم نمی‌دانستند این ویروس به‌گونه‌یی است که ۸۰درصد مردم این ویروس را می‌گیرند و تمام می‌شود و نمی‌فهمند، خودشان اصلاً متوجه نمی‌شوند». (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
آخوند روحانی در حالی این سیاست ضد اسانی را در پیش گرفته که داده های قطره ای حکومت سخن از واقعیت های دیگری دارد. برای نمونه باید به گزارش اخیر بهشت زهرا در تهران اشاره نمود که از آمار ۱۳ هزار خاکسپاری تنها طی یک ماه در تهران سخن به میان آورده است.
به موازات این وضعیت و درحالیکه رسانه های حکومتی هر روز از دریافت محموله های بهداشتی، ماسک، دستکش و یا کیت های آزمایشی از سوی کشورهای خارجی مانند فرانسه و یا آلمان خبر می دهند، شیخ حسن روحانی بدروغ از انبارهای مملو از دارو، دستکش، مواد ضد عفونی و تجهیزات پزشکی و درمانی و به تبع آن آمادگی رژیم برای ارسال تجهیزات و دارو به خارج سخن می گوید.
همچنین وجود تناقضات بی‌شمار در آمار و ارقام های حکومتی از ویروس کرونا به‌حدی است که برای نمونه متولیان وزارت بهداشت از وجود «۷۲ شهر قرمز» در کشور خبرداده‌اند. این گزارش در ادامه به نقل از معاون وزیر بهداشت رژیم می نویسد: «مناطق قرمز جاهایی هستند که از نظر میزان ابتلا، تعداد بیشتری داریم که فعلا ۷۲شهرستان قرمز هستند و بقیه مناطق از ۴۴۸شهرستان موجودمان که نه به آن میزان کم است و نه زیاد، جزو مناطق زرد طبقه‌بندی می‌شوند».

همبستگی ملی