کسادی نمایش انتخابات مجلس آخوندی

کسادی نمایش انتخابات مجلس و تلاش روحانی برای جمع کردن رای و پاسخ شورای نگهبان بهترین مجلس، مجلس اول بود که مجاهدین هم ثبت نام کردند.

با نزدیک شدن موعد نمایش انتخابات مجلس فاشیسم دینی حاکم بر ایران، روحانی که از کسادی این نمایش و بایکوت عمومی بخوبی آگاه است، برای رای جمع کردن به تکاپو افتاده است. روحانی که خود از بالاترین مسئولان اعمال اختناق و دیکتاتوری در ۴۰ سال گذشته بوده روز ۹ اکتبر گفت مجلسی بهتر از مجلس اول پیدا نمیکنید چرا که حتی مجاهدین آمدند و ثبت نام کردند. او این را لازمه نشاط سیاسی مردم توصیف کرد. ساعتی بعد سخنگوی شورای نگهبان تحت سلطه کامل خامنه ای اظهارات روحانی را علیه قانون اساسی توصیف کرد.
روحانی که در هیات دولت صحبت میکرد گفت کسانی که درانتخابات «مسئول اجرا هستند مسئول نظارت هستند کاری کنند نشاط سیاسی مردم اضافه بشود … بهترین مجلس شورای اسلامی، مجلس اول بود …. مجلسی بهتر از مجلس اول پیدا نمی‌کنید که نظارت اینجوری نبود، شورای نگهبانی نبود تا اینجوری نظارت کند دفاتر نظارتی نبود همه آمدند ثبت نام کردند… حتی مجاهدین ثبت نام کردند مجاهدین حق ثبت نام داشتند … این‌قدر سختگیری نکنیم فشار نیاوریم فکر نکنیم که ما این فیلتر را هر چه تنگ‌تر بکنیم این قیف را هر چه رویش فشار بیاوریم نتیجه‌اش نتیجه مثبت است. مردم را آزاد بگذاریم»!
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی اظهارات روحانی را «که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد، نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات» توصیف کرد و گفت رئیس جمهور باید «همگان را به اجرای مُرّ قانون دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فرا خواند».
اظهارات روحانی در حالیست که نظریه پردازان باند موسوم به اصلاح طلب از انزجار عموم مردم از این باند و نتایج انتخابات مجلس ابراز نا امیدی میکنند. سعید حجاریان نظریه پرداز باند خاتمی اخیرا نوشت: «طیف میانه … تضعیف شده و به صورت افراط و تفریط رشد کرده است. … افراطی‌ها مصرانه می‌گویند موجودیتی به نام جمهوری اسلامی نباشد و تفریطی‌ها بر حفظ وضع موجود با تمام نواقصش اصرار می‌ورزند…. افراطی‌ها اساساً رأی نمی‌دهند، میانه هم به‌شدت ضعیف است، پس نتیجتاً رقابت بین حافظان وضع موجود و باندهای تفریطی خواهد بود»(روزنامه حکومتی صبح نو ۹ اکتبر).

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ مهر ۱۳۹۸(۱۱ اکتبر۲۰۱۹)