کشف شبکه پولشویی ولی فقیه در کانادا!

به یقین یکی از شیوه های شناخته شده رژیم آخوندی برای نقل و انتقال پول در سطح بین المللی بویژه از فردای راه افتادن تحریم های مالی، تجاری و اقتصادی، همان پولشویی در ابعاد گسترده می باشد.

عدم الحاق دیکتاتوری خامنه ای به قرارداد پالرمو که پرونده لوایح آن تا به امروز دردالان های مجلس، شواری نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پاس کاری می باشند، خود ادله ای براین واقعیت است که رژیم آخوندی نه می خواهد و نه میتواند به هرگونه کنترل جامعه بین المللی برای شفافیت و مبارزه با تروریسم و پولشویی تن بدهد.

تازه ترین نمونه این وضعیت را دوایر امنیتی درکاناد طی روزهای گذشته برملا نمودند. براساس یک گزارش بین المللی که بخش های کوتاه شده آن نیز در راسانه های حکومتی انتشار یافته، پلیس کانادا “۵ ایرانی «را بدلیل فعایت در زمینه «قاچاق مواد مخدر وپولشویی» دستگیر نموده است.
یک گزارش از سوی مقامات کانادا تاکید میکند که در پی این دستگیری ها حدود «۸, ۸ میلیون دلار» پول نقد و نیز «معادل ۲,۲ میلیون دلار مواد مخدر» بدست پلیس این کشور افتاده است.

همچنین یک گزارش حکومتی نیز در رابطه با فعالیت های این گروه از جمله می نویسد: «این پول‌ها سپس یا به مکزیک و کلمبیا فرستاده می‌شد که تا از آن کشورها مواد مخدر به کانادا ارسال شود و یا اینکه به صورت بانک درفت یا چک دوباره به صورت قانونی به کانادا باز می‌گشت.
بخش عمده‌ای از این نقل و انتقالات مالی در دبی صورت می‌گرفت. در ایران هم هزینه مواد مخدر صنعتی به حساب بانکی تولیدکنندگان چینی واریز می‌شد.» (سایت حکومتی شهر خبر ۲۷ بهمن ۱۳۹۷)

براساس این گزارش، سیکل چرخش پول و مواد مخدر از طریق ریال ایران برای تبدیل به «دلار در کانادا و سپس به کشورهایی مانند مکزیک. کلمبیا» بوده است.
براساس قوانین کاناد هر شهروند خارجی اجازه دارد تا معادل سقف «۵۰۰ هزار دلار» به این کشور وارد نماید.
بدین سان ملاحظه می شود که چگونه دیکتاتوری ولی فقیه از این امکان برای تبدیل ریال به دلار کنادایی و سپس تبدیل آن به مواد مخدر با سودهای هنگفت، استفاده کرده است، زیرا خروج این حجم عظیم از کشور در حالی صورت گرفته است که تمامی موسسات مالی و بانکهای حکومتی تحت کنترل سپا پاسداران می باشند و بدون شک بدون اطلاع و همکاری حکومتی و دستگاه های اطلاعاتی آن این نقل و انتقال ها به خارج از کشور غیر ممکن می باشد.

همچنین لازم به یاد آوری است که در رابطه با فعالیت های حزب الشیطان در آمریکای جنوبی و دست داشتن این گروه تروریستی در پولشویی و قاچاق مود مخدر تا کنون گزارشات متعددی از سوی دوایر بین المللی انتشار یافته است.

این گزارش در ادامه می افزاید: «پلیس کانادا که دیروز اعلام کرده بود، اعضای شبکه‌ای از ایرانیان را دستگیر کرده که با استفاده از چند صرافی درآمدهای مواد مخدر را پول‌شویی می‌کرده‌اند، امروز اسامی کامل اعضای این باند را اعلام کرد.»

همبستگی ملی