کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد: وضعیت حقوق‌بشر در ایران به‌طور قابل توجهی بدتر شده است

گزارش جدید کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران سه‌شنبه ۱۷مرداد منتشر شد.

این گزارش تأکید دارد وضعیت حقوق‌بشر در ایران به‌طور قابل توجهی «بدتر» شده است. در این گزارش به «استفاده بیش از حد از زور» در سرکوب قیام مردم ایران، اجرای مجازات اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت دسترسی به اطلاعات و وضعیت حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته شده است.

استفاده از سلاح گرم برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم

بعضی یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مأمور رسیدگی به موارد نقض حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با خیزش انقلابی (به‌ویژه در ارتباط با زنان و کودکان)، در این گزارش سازمان ملل بازتاب یافته است.

کمیساریای عالی حقوق‌بشر تصریح می‌کند: پس از اعتراضات سراسری از شهریور سال گذشته «بازداشت خودسرانه معترضان از سوی نیروهای امنیتی «به میزان قابل توجهی» افزایش یافته است.