کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت:‌ محکومیت ضرب و شتم و دستگیری زنان معترض به حجاب اجباری

دیکتاتوری مذهبی و زن ستیز حاکم بر ایران به یورش وحشیانه به زنان معترض به حجاب اجباری و ضرب و شتم و دستگیری آنها در روزهای اخیر ادامه می‌دهد. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران اقدامهای سرکوبگرانه و ضرب و شتم و دستگیری زنان معترض را قویا محکوم می کند و از عموم مردم به‌ویژه جوانان و زنان می‌خواهد به مقابله با پاسداران و نیروهای امنیتی برخاسته و اجازه ندهند زنان معترض را دستگیر کنند. بنا به گزارشها نیروهای سرکوبگر در بازداشتگاه نیز به شکنجه و اذیت و آزار دستگیرشدگان ادامه می‌دهند و از مداوای کسانی که زخمی یا دچار شکستگی استخوان شده اند‌، جلوگیری می‌کنند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محکومیت رژیم زن ستیز آخوندی و اقدام فوری برای آزادی همه زنانی که به‌خاطر بهانه‌های آخوندساخته «بی حجابی و بدحجابی» و اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شده اند، فرا می خواند.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در روز۴بهمن (۲۴ژانویه۲۰۱۸) در اجلاس شورای اروپا در استراسبورگ، جامعه جهانی را به اتخاذ تدابیر مؤثر برای وادار کردن فاشیسم دینی حاکم به پایان دادن به سرکوب زنان و لغو حجاب اجباری فراخواند. وی گفت: ۳۹سال تبعیض و سرکوب علیه زنان کافی است و جامعه جهانی باید به سکوت و بی‌عملی خود پایان دهد.
شورای ملی مقاومت- کمیسیون زنان
۸ اسفند ۱۳۹۶(۲۷ فوریه۲۰۱۸)