کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران : استقبال از توجه پارلمان اروپا به مبارزه زنان ایران برای آزادی

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از اقدام پارلمان اروپا در اعطای جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه به ژینا امینی و جنبش اعتراضی زنان ایران استقبال می‌کند.

نمایندگان پارلمان اروپا سال گذشته در بحبوحه قیام ۱۴۰۱، سپاه پاسداران را که نیروی اصلی سرکوب در داخل و صدور تروریسم در ایران است در لیست تروریستی قرار دادند و نشان دادند که در این خصوص، بر خلاف سیاست مماشات، سیاست اصولی و درستی در قبال فاشیسم دینی حاکم بر ایران و سپاه پاسداران آن در پیش گرفته‌اند.

پنجشنبه ۱۹ اکتبر خانم روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا هنگام اعلام برندگان جایزه ساخاروف ۲۰۲۳ مهسا امینی و جنبش زن، زندگی آزادی با «احترام به همه کسانی که جانشان را برای آزادی فدا کرده‌اند» گفت:«پارلمان اروپا با افتخار در کنار افراد شجاع و جسوری ایستاده است که به مبارزه برای برابری، عزت و آزادی در ایران ادامه می‌دهند».

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران با قدردانی از پارلمان اروپا و خانم متسولا بخاطر همبستگی با قیام و شهیدان آزادی مردم ایران، ابراز امیدواری کرد اتحادیه اروپا یک سیاست قاطع علیه رژیم زن ستیز آخوندی اتخاذ کند. وی خاطرنشان کرد: امروز دیگر تردیدی باقی نمانده که سرنگونی رژیم آخوندی نه تنها خواست مردم ایران بلکه لازمه پایان یافتن جنگ و تروریسم و ضرورت دستیابی به صلح در منطقه و جهان است.

شورای ملی مقاومت ایران-کمیسیون زنان

۲۷ مهر ۱۴۰۲ (۱۹ اکتبر ۲۰۲۳)