کنگره آمریکا؛ حمایت بیش از ۱۰۰نماینده در محکومیت توطئه تروریستی رژیم ایران علیه گردهمایی مقاومت در پاریس

وز ۲۰آذر برابر با ۱۱دسامبر کنفرانسی در کنگره آمریکا با حضور اعضای ارشد و نمایندگان برجسته کنگره آمریکا در همبستگی با قیام مردم ایران برای آزادی، در آستانه سالگرد قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم آخوندی برگزار شد

 

در این کنفرانس که با مدیریت سفیر آدام ارلی برگزار گردید، سخنرانان ضمن حمایت از قیام و اعتراضات مردمی در ایران، سرکوب داخلی و تروریسم رژیم آخوندی را محکوم کردند و خواستار اعمال قاطعیت هر چه بیشتر در مواجه با این رژیم شدند.

 

در این جلسه حمایت بیش از ۱۰۰نماینده کنگره آمریکا از قطعنامه دو حزبی ۱۰۳۴ در محکومیت توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس و حمایت از خواست مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک اعلام شد.

 

شماری از سخنرانان این جلسه عبارت بودند از:

  • الیوت انگل، رهبر دموکراتها در کمیته خارجی کنگره
  • قاضی تدپو، رئیس زیرکمیته تروریسم در کنگره
  • شیلا جکسون لی
  • تام مک کلینتاک
  • برد شرمن
  • جودی چو
  • استیو کوهن