کهکشان برلین- عوامل اطلاعاتی رژیم آخوندی را اخراج کنید

با برگزاری یکی از پرشکوه ترین تظارات ایرانیان در پایتخت آلمان که بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه ها و همچنین مجامع سیاسی و دیپلماتیک از خود برجا گذاشته، اکنون به موضوع بحث و تبادل نظر در میان نیروهای مدافع حقوق انسانی و به‌ویژه قربانیان باقی مانده از تروریسم رژیم آخوندی گردیده است.

بر این اساس شاهد بودیم که یکی از خواسته های عمده از سوی ایرانیان آزاده، اشرف نشانان و یاران مقاومت ایران اخراج مزدوران و عوامل اطلاعاتی رژیم آخوندی و همچنین تعطیلی سفارت آخوندی در این کشور که بنابر داده های دوایر حفاظت از قانون اساسی در آلمان اکنون به مامن و مرکز جاسوسی، ترور و آدم کشی تبدیل شده، می باشد.

واقعیت این است که دیکتاتوری ولایت فقیه به دلیل مجموعه مناسبات اقتصادی، تجاری و سیاسی خود با مهم‌ترین قطب اقتصادی در اروپا، همواره به آلمان با دید پشت جبهه برای سیاست‌های مخرب تروریستی خود استفاده کرده است.
گسیل تیم‌های مختلف تروریستی در پوش تجارت و یا خدماتی به این کشور با هدف تشکیل تیم‌های جاسوسی و یا راه‌اندازی بزرگترین مرکز اطلاعاتی در سفارتخانه رژیم آخوندی در بن و سپس انتقال آن به برلین طی سه دهه گذشته، تنها بخش کوچکی از این فعالیت‌های مخرب را تشکیل می‌دهند.

این سیاست مخرب از فردای ترور میکونوس و صدور حکم از سوی قضائیه آلمان علیه شخص علی خامنه‌ای و دوایر اطلاعاتی و وزارت خارجه حکومت، همچنان تا به امروز ادامه یافته است.
در این رابطه شاهد بوده‌ایم که طی سالیان اخیر چندی تن از عوامل اطلاعاتی و جاسوسی رژیم آخوندی به دلیل فعالیت‌های مخرب اطلاعاتی علیه مقاومت ایران و به‌ویژه دفاتر شورای ملی مقاومت دستگیر و به دست عدالت سپرده شده‌اند.
دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم در وین به همراه ماده انفجاری فوق العاده قدرتمند که با هدف سوءقصد علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس در سال گذشته به وقوع پیوست، خود بهترین ادله بر این واقعیت است که نگاه رژیم آخوندی به آلمان همچنان برهمان پایه می‌چرخد و تغییری در رفتار و یا دیدگاه دیکتاتوری ولی‌فقیه ایجاد نشده است.

همچنین وجود تعداد زیادی از زیر شبکه‌های اطلاعاتی رژیم در پوش شرکت‌های قلابی و یا انجمن‌های وابسته به اطلاعات آخوندی که شبانه روز مشغول جمع‌آوری اطلاعات از ایرانیان، اشرف نشانان و مخالفین حکومت می باشند، خود بینه دیگری بر این واقعیت است که رژیم آخوندی همچنان با دستان باز در آلمان فعالیت‌های جاسوسی انجام می‌دهد.

در این رابطه ایرانیان در تظاهرات بزرگ خود در برلین یکبار دیگر به سیاستمداران، احزاب و شخصیت‌های آلمان و به‌ویژه دولت فدرال نسبت به این فعالیت‌های مخرب هشدار داده و خواستار تعطیلی این دوایر پوششی و اطلاعاتی رژیم شده‌اند.
در این رابطه خانم مریم رجوی در پیامی خطاب به سیاستمداران آلمان از جمله با تاکید بر این واقعیات می‌گویند: «مگر هر سال‌ و ازجمله همین چند روز پیش، اداره حراست از قانون اساسی آلمان به این واقعیت اذعان نکرده که سفارت رژیم ایران در حال جاسوسی علیه مخالفان به‌ویژه مجاهدین و شورای ملی مقاومت است. پس چرا این سفارت‌خانه‌ تعطیل نمی‌شود؟
مگر در ترورهای رستوران میکونوس در برلین، عدالت آلمان رأی نداد که ولی‌فقیه و رئیس‌جمهور و وزیرخارجه و وزیر اطلاعات این رژیم تصمیم گیرندگان و آمران این جنایت‌اند؟ پس چرا خامنه‌ای هنوز در لیست تروریستی و مورد تحریم آلمان و اروپا قرار نگرفته است؟».

همبستگی ملی