کی قراره است بساط کی را جمع کند؟

زینت میرهاشمی

بعد از عربده کشی پاسدار سلامی، سرکرده کل سپاه پاسداران همراه با نشان دادن انگشتش در روز شنبه ۷ آبان برای پایان دادن به قیام، خیرش سراسری مردم، پرتوان تر، قوی تر، سازمانیافته تر، همبسته تر، هدفمند به پیش می رود. از یک سو هیچ کس به یاوه ها و تهدیدات حکومتی گوش نمی دهد و از سوی دیگر رژیم برای رهایی از سرنگونی هیچ راه حلی به جز سرکوب عریان را در برابر خود تصور نمی کند.
وضعیت رژیم چنان بحرانی است که حتا توصیه های دلواپسان حکومت، برای نظام تهدید به شمار می رود. سرنشینان کشتی زوار دررفته حکومت جای خودشان را خیس کرده و مرتب خواهان تشدید خشونت و اعدام هستند. اینکه مجلس نشینان، کارگزاران و امام جمعه ها خواهان حکم اعدام هستند، نشان از ترس و وحشت است. کشتار کودکان و مردم در شکل عریان و حمله به خانه های مردم برای شکار مردم بپاخاسته و… نتوانسته ترس آنها از سقوط را از بین ببرد.

طرح حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم توسط همقطاران خودش به تمسخر گرفته شده است. او روز شنبه ۲۸ آبان گفته اگر مردم ببینند «سر هر چهار راه ۲۰ بسیجی ایستاده اند… اگر هیاتها پای کار بیایند، ماجرا طور دیگر می شود.» او برای «خواص» مردود شده توصیه داده که «معقول، منطقی و مختصر حرف بزنند».

خامنه ای روز دوشنبه ۱۱ مهر، در هیجدهمین روز قیام سراسری، خواص را تهدید کرد و از آنها خواست موضع گیری کنند. این که رئیسی بعد از گذشت دو ماه از قیام، در روز پنجشنبه ۲۶ آبان، نمره «مردودی» به برخی خواص به دلیل «سکوت» شان در نگفتن «حقایق» داد، در حقیقت نمره مردودی به خامنه ای و رد تقاضای او بین خواص است.

معاون رئیسی، محمد حسینی روز آدینه ۲۷ آبان گفت: «هر زمان مسئولان اراده کنند، این غائله را ختم می کنیم.» پاسدار محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی روز یکشنبه ۲۹ آبان به قوه قضائیه رژیم پیشنهاد داده «که مسببان حادثه ایذه را در خود این شهر مجازات کنند».

بعد از درخواست اعدام توسط مجلس نشینان، برپایی بیدادگاه و صدور احکام اشد مجازات به اتهام محاربه و مفسدالارض مورد استقبال امام جمعه ها و پایوران ریز و درشت حکومتی قرار گرفته و همه با هم نوحه اعدام می خوانند.

نماز جمعه خوان همدان در برابر حرکت شجاعانه جوانان شورشی در عمامه پرانی (ستیز با نماد حکومتی)، روز آدینه ۲۷ آبان گفت: «ما عمامه به سرها هیچکاره هستیم» این نماینده خامنه ای در همدان خواستار اعدام معترضان توسط قضائیه رژیم شد.

خامنه ای بعد از رفوزگی در میان خواص، روز شنبه ۲۸ آبان در سخن پراکنی خود، مدعی شد، «بدون شک این بساط شرارت جمع خواهد شد». این جمله تبدیل به تیتر روزی نامه های حکومتی در روز یکشنبه ۲۹ آبان شد.

این که چه کسی قرار است بساط کی را جمع کند، سوال واقعی است و جواب آن را مردم بپاخواسته که مرگ و ترس تحقیر را کرده و سینه های خود را برای تحقق رویای آزادی از بردگی و بندگی سِپَر کرده اند، داده و می دهند. مردم بساط نظام را جمع خواهند کرد.

جنگ خبر