گاهشمار عفو بین‌الملل در مورد قتل‌عام سال۶۷ در ایران

عفو بین‌الملل روز ۱۴مرداد۹۸ گاهشمار قتل‌عام سال ۶۷ را منتشر کرده است. این سازمان در یک رشته توئیت به برخی زوایای این جنایت علیه بشریت، که به دستور خمینی جلاد صورت گرفته اشاره کرده است.

عفو بین‌الملل می‌نویسد:‌ ۳۱سال پیش در چنین روزهایی خمینی فتوای محرمانه خود در خصوص اعدام تمامی زندانیانی را صادر کرد که بر سر موضع خود در حمایت از سازمان مجاهدین خلق مانده‌اند. فتوا تاریخ ندارد، اما سلسله وقایعی که در خاطرات منتظری شرح داده شده به ۶مرداد ۱۳۶۷ اشاره دارد.

به‌نوشته عفو بین‌الملل رژیم ایران به‌شدت تلاش کرده است این حقیقت را که بین مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هزاران مخالف سیاسی را قهراً ناپدید و مخفیانه اعدام کرده است پرده‌پوشی کند.

عفو بین‌الملل سؤال موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی رژیم از خمینی و پاسخ وی را هم درج کرده است:

آیا فتوا تنها شامل محکومان به اعدام می‌شود یا زندانیانی که در حال گذراندن احکام حبس‌ هستند را هم در بر می‌گیرد؟

پاسخ خمینی: «هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکم‌اش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید.». عفو بین‌الملل نوشته است منظور خمینی از نفاق سازمان مجاهدین خلق ایران است.

سایت مجاهدین خلق