گرامی باد 30 مهر- مریم رجوی کیست؟

مريم رجوی کیست نامی که برای رژیم ولایت فقیه سرخ ترین نام است. زنی مسلمان که تمام قد در برابر استبداد و اجبار دینی ایستاده و رهایی ایران وایرانی را به عنوان مهمترین هدف خود معین کرده است…. مریم در آذر ماه 1332 در یک خانواده ی متوسط در تهران به دنیا آمد. برادر بزرگترش محمود از مجاهدان زندانی سیاسی در زمان شاه بود، خواهر بزرگترش نرگس درسال۱۳۵۴ به دست مأموران ساواک کشته شد و خواهر کوچکترش معصومه در سال 1361 به دست رژیم آخوندها دستگیر و در حالی که باردار بود بعد از شکنجه های فراوان اعدام شد. مريم از جوانی به سازمان مجاهدين خلق ايران پيوسته فعالیت های خود را بصورت مخفیانه آغاز کرد. پس از پيروزی انقلاب ضدسلطنتی او يكی از كانديداهای مجاهدين در تهران در اولين انتخابات مجلس در سال ۵۸ بود. انتخاباتی که در آن با تقلب‌های گسترده رژيم آخوندی، هيچ‌يک از اعضای اپوزيسيون به مجلس راه نيافتند. با اين همه، او بيش از ۲۵۰ هزار رأی را به‌خود اختصاص داد. در سال۱۳۷۲، شورای ملی مقاومت ايران که متشکل از سازمان‌ها و شخصيت‌های برجسته اپوزيسيون ايران است مریم رجوی را به‌عنوان رئيس جمهور برگزيده شورا برای دوران انتقال حاکميت به مردم ايران انتخاب کرد. قرار گرفتن مريم رجوی در موضع رئيس جمهور برگزیده مقاومت، یک چالش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک فوق‌العاده در مقابل آخوندهای زن ستيز حاكم است همچنین این انتخاب، گام جدیدی در شکل گیری یک آلترناتیو سیاسی علیه رژیم آخوندی در عرصه ی بین المللی بود. آلترناتیوی که توانست حمایت صدها پارلمانتر وشخصیت سیاسی از سراسر جهان را بدست آورده،جلساتی با مشارکت بیش از صد هزار نفر از هموطنمان شکل داده و صدای آزادی خواهی مردم ایران را به گوش جهانیان برساند. مريم رجوی همچنین به عنوان یک زن مسلمان در رأس یک جنبش آزادیخواهانه، دیدگاه دیگری نسبت به اسلام دارد. او اسلام واقعی را دینی بردبار و دموکراتیک معرفی می کند که سراپا با تفسیر ارتجاعی و بنیادگرایانه ی آخوندها متفاوت است. او در یکی از سخنرانی های خود میگوید: آزادی گوهر و پیام اسلام است. پس آنچه بر اساس آزادی نیست و آنچه مبتنی بر جهل و اجبار و تحمیل است از اسلام نیست…. او در یکی دیگر از سخنرانی های خود امیدوارانه پیروزی و برقراری آزادی در ایران را اینچنین نوید میدهد: خطابم به شما زنان و مردان آزاده ایران است: آزادی با فداکاری و قیمت دادن به‌دست می‌آید؛ با جرات و جسارت بر سرکوب و تحقیر شوریدن. با شجاعت و امید مقاومت کردن و با مبارزه بی‌امان، هزار اشرف و هزار کانون شورش و نبرد را برپا کردن. آری، می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد و می‌توان و باید آزادی ایران زمین را به‌دست آورد و یک‌جمهوری آزاد و برابر برپا کرد. این آزمایش و مسئولیت تک‌تک ماست. پس برای آن و برای درانداختن طرحی نو بپاخیزیم