گردهمایی بزرگ مقاومت ایران و وضعیت بحرانی رژیم آخوندی

برگرفته از وب سایت Iran Freedom:

The crises engulfing the Mullahs’ regime on the downhill of overthrow from its officials&#۳۹; words

در روزهای اخیر اغلب سردمداران نظام آخوندی به صحنه آمده و هر یک با بیانی به گوشه‌یی از بحرانهای فزاینده و در پیش روی رژیم و خطر سرنگونی نظام اشاره کرده‌اند. از جمله مهمترین چهرهها و سران نظام می‌توان به سخنان خامنه‌ای، روحانی و لاریجانی در توصیف وضعیت بحرانی رژیم اشاره کرد.

در بررسی عوامل احتمالی سراسیمگی و همنوازی باندها و سران نظام و سخنگویان آنها که این‌چنین تحت تاثیر و فشار بحرانهای گریبانگیر رژیم قرار گرفته‌اند می‌توان گفت، نقطه اشتراک این بسیج سیاسی و تبلیغاتی تأکید و پرداختن به یک موضوع واحد تحت عنوان «بحرانهای سراسری» است. آن‌چنان که در رسانه‌های حکومتی از زیر سؤال رفتن موجودیت نظام در یکی از حساس‌ترین و خطرناک‌ترین مراحل حیات رژیم آخوندی یاد می‌شود، قطعاً یک امر تصادفی نیست.

و اما صورت مسأله چیست؟

به‌عنوان نمونه رئیس جمهور نظام آخوندی اخیراً در دیدار با فعالان اقتصادی بر لزوم به‌اصطلاح تعامل با دنیا تأکید کرد و گفت;

«سیاست کلی نظام یک جمله است که اگر ما تصمیم بگیریم کشور را ما می‌توانیم متحول کنیم».

روحانی می‌خواهد بگوید ما الآن پشت یک تصمیم مانده‌ایم یعنی تصمیم به تعامل با دنیا و ادامه خط برجام در دستگاهی که مورد نظر آمریکاست؛ تصمیمی که البته صرفاً در کادر ولی‌فقیه ارتجاع است و لاغیر

روحانی در بیان نظرش با ذکر نمونه چین که زمانی نماد سیاست انزواگزینی در جهان معاصر بود گفت: اگر چین با آن جمعیت نتوانست مسائلش را حل کند و اجبارا به سیاست درهای باز رو آورد به طریق اولی ما هم باید چرخش مداری پیشه کنیم.

اما خامنه‌ای در صحبت با بسیجیان دانشجو نما اساساً منکر وجود بحران شده و گفت که: «اوضاع رژیم خیلی هم خوب است»! همان‌طور که از اظهارات مهره‌های دست اول رژیم کاملاًً مشهود است این تناقض‌گوییها و صحبتهای ضد و نقیض بیانگر بالا گرفتن بحران در رأس نظام و انزوای جهانی این رژیم است.

اما لاریجانی بحرانهایی که رژیم درگیر آن است را در چهار محور خلاصه می‌کند:

  • بحران ناشی از انزوای بین‌المل
  • بحراناجتماعی
  • بحران درونی
  • بحران ناشی از افزایش تاثیرگذاری آلترناتیو دموکراتیک رژیم یعنی شورا و مجاهدین و مقاومت سازمان‌یافته

لاریجانی در صحبت‌هایش به گوشه‌هایی از عمق برخی بحرانها اشاره کرد و گفت:

مسئولان با برطرف کردن مشکلات صنفی در حد توان خود نباید اجازه دهند که یک مشکل ساده به معضلی امنیتی تبدیل شود. و با تهدید به سرکوب گفت کسانی که قصد دارند از برخی فضاها سوءاستفاده کنند و به واسطه آن امنیت کشور و مردم را به خطر بیاندازند بدانند که نظام فقط نظاره‌گر نخواهد بود و به‌شدت با آنها مقابله خواهد کرد.

آنچه که لاریجانی گفت در واقع بیان دیگری از همان ۳رأس مثلث سرنگونی است که خامنه‌ای در سخنرانی ۱۹دیماه ۹۶خود به آن اشاره کرد

نتیجه اما همان‌طور که در گردهمایی بزرگ سال گذشته ایرانیان که با حضور صدها شخصیت بین‌المللی و بیش از صد هزار شرکت کننده در پاریس برگزار شد، خانم مریم رجوی درباره اوضاع جوشان جامعه ایران گفت:

«آفتاب تغییر بر ایران تابیده است.

رژیم حاکم بیش از همیشه آشفته و ناتوان است. جامعه ایران لبریز نارضایتی است.

و جامعه بین‌المللی سرانجام به این واقعیت نزدیک شده که مماشات با این رژیم خطاست.

همین اوضاع جوشان سه حقیقت اساسی را برای رسیدن به‌‌ آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان می‌کند:

اول:‌ ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه،

دوم: در دسترس بودن سرنگونی این رژیم،

و سوم: وجود یک آلترناتیو دموکراتیک و مقاومت سازمانیافته، برای به‌زیر کشیدن استبداد مذهبی.

پایان استبداد دینی و تغییر دموکراتیک در ایران اجتناب‌ناپذیر است».

و اما امسال نیز کهکشان قیام در ادامه و استمرار قیام های مردم ایران برای تغییر این رژیم و حرکت به سوی یک جامعه دموکراتیک و یک ایران آزاد، در تاریخ ۳ژوئن ۲۰۱۸برابر ۱۲تیرماه در پاریس برگزار می‌شود. اعلام خبر برگزاری کهکشان امسال از هم‌اکنون لرزه بر اندام مهره‌های ریز و درشت رژیم انداخته است. این‌را می‌توان از فریادهای لاریجانی،جلالی و کواکبیان در مجلس رژیم و آه و فغان سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم دریافت.

استبداد دینی حاکم بر ایران به‌خوبی و به تجربه دریافته است که در مصاف با مقاومت سترگ مردم ایران و آلترناتیو دموکراتیک شورا و مجاهدین همواره بازنده بوده و این بار نیز آن را تجربه خواهد کرد.