گردهمایی بزرگ مقاومت و تأثیر آن بر تحولات داخل ایران

گردهمایی بزرگ مقاومت

مقاومت ایران هر ساله بنا بر سنت دیرینه خود، برای گرامیداشت قیام۳۰خرداد، سرآغاز مقاومت انقلابی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سالروز تأسیس ارتش آزادیبخش ملی و نیز سالگرد درهم‌شکستن کودتای ۱۷ژوئن، اقدام به برگزاری یک گردهمایی بزرگ می‌کند. امسال نیز کمیتهٔ برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت، هموطنان ایرانی خارج کشور، اشرف‌نشانان، پشتیبانان مقاومت و همه مشتاقان آزادی وطن را به برپایی این گردهمایی در روز شنبه ۹تیر ۱۳۹۷(۳۰ژوئن ۲۰۱۸) در پاریس، فراخوانده است.

تأثیر گردهمایی مقاومت بر تحولات داخل

سوالی که با دیدن متن فراخوان به ذهن متبادر می‌شود این است: اساساً برگزاری یک گردهمایی در خارج کشور به چه میزان می‌تواند در تحولات داخل ایران و به‌طور خاص در ارتباط با قیام و اعتراضات مؤثر باشد. به عبارت دیگر آیا چنین اجتماعی می‌تواند تأثیری در سرنگونی این رژیم داشته باشد؟

برای پاسخ به سؤال باید به چند پارامتر توجه داشت:

هدف از گردهمایی چیست؟

برگزارکننده این گردهمایی کیست؟

شرکت‌کنندگان در گردهمایی چه کسانی هستند؟

گردهمایی در چه شرایطی برگزار می‌شود؟

هدف از گردهمایی مقاومت

در تیتر فراخوان هدف از گردهمایی را چنین بیان کرده است:

قیام و ایران آزاد، با هزار اشرف و ارتش آزادی.

حمایت از شوراهای مقاومت و کانونهای شورشی.

همبستگی ملی برای سرنگونی فاشیسم دینی

بنابراین هدف از این گردهمایی، فقط گردآمدن نیست. به‌طور صریح و مشخص، مربوط است به قیام حی و حاضر و زنده در ایران. به عبارت گویاتر این گردهمایی، قیام مردم ایران را نمایندگی می‌کند. هدف از قیام نیز برپایی یک ایران آزاد و دموکراتیک است، در مرزبندی مشخص با شاه و شیخ است. این هدف در گردهمایی‌های گذشته مقاومت ایران از زبان مریم رجوی، بارها عنوان شده و در مصوبات شورای ملی مقاومت نیز آمده است. استراتژی مشخصی که این گردهمایی پی‌می‌گیرد همان استراتژی هزار اشرف و ارتش آزادی است. زیرا قیام یک امر خودبه‌خودی نیست. در مواجهه با دشمن سازمان‌یافته و تا دندان مسلح و البته پا به‌گور و نفس‌بریده، قیام نیز نیاز به سازمان و سامان دارد. شوراهای مقاومت و کانونهای شورشی در سرتاسر ایران، باید آن را راه‌اندازی، پشتیبانی و هدایت کنند. در نهایت هدف از گردهمایی مقاومت این است که تمام ایرانیان را چه در داخل و چه در خارج کشور حول سرنگونی فاشیسم دینی حاکم بر ایران گردآورد. سرنگونی این حاکمیت ضدایرانی خواسته دیرینه تمام ایرانیان صرف‌نظر از هر عقیده، مرام، نژاد، مذهب و ملیت است. این خواسته در بیانیه ملی ایرانیان نیز برجسته و بیان شده است.

در گردهمایی بزرگ مقاومت،‌ نیروهای برانداز و خواهان سرنگونی نظام ولایت فقیه در زیر یک سقف گردهم می‌آیند.

نیروی برگزارکننده گردهمایی بزرگ مقاومت

نیروی محوری برگزارکننده این گردهمایی، سازمان مجاهدین خلق ایران،‌ ارتش آزادیبخش ملی ایران، شورای ملی مقاومت ایران و تمام حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان و بالطبع کانونهای شورشی در داخل ایران هستند. هر کدام از آحاد این مقاومت به نوعی در برگزاری و پیشبرد اهداف این گردهمایی سهیم هستند. به این اعتبار می‌گوییم این یک گردهمایی سراسری است. شاید بتوان گفت یک صف‌آرایی و قدرت‌نمایی و عرض‌اندام در برابر دیکتاتوری آخوندی است. هر هموطن ایرانی ولو در دورافتاده‌ترین روستای ایران می‌تواند در برگزاری این گردهمایی نقش داشته باشد. این یک کنگره سراسری برای اعلام حضور براندازان و سرنگون‌کنندگان این رژیم است. بنابراین یک اجتماع ساده نیست. حتی یک میتینگ نیست بسا فراتر از آن اعلام حضور یک مقاومت فراگیر در این شرایط خطیر داخلی و بین‌المللی است.

شرکت‌‌کنندگان در گردهمایی

علاوه بر طیف گفته شده در صفوف مقاومت، هر ایرانی دردمند می‌تواند در این گردهمایی شرکت کند. این گردهمایی البته مهمانانی نیز از سراسر دنیا دارد. آنها شخصیت‌های شرکت‌کننده در گردهمایی هستند. حامیان بین‌المللی این مقاومت محسوب می‌شوند. وجدانهای حساس و برانگیخته‌یی هستند که در شرایط دشوار از بذل حمایت و همدلی دریغ نکرده‌اند.

شرایط برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در شرایطی برگزار می‌شود که به گواهی همگان آفتاب تغییر بر ایران تابیده است. دیکتاتوری آخوندی بیش‌از‌پیش بر پرتگاه سرنگونی قرار دارد و در مهار بحرانهای دم‌افزون ناتوان است. جامعه ایران در وضعیت انفجاری قرار دارد. جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده است که دیگر مماشات با این رژیم جواب ندارد. به تعبیر مریم رجوی در گردهمایی سال قبل در پاریس «این اوضاع جوشان، ۳حقیقت اساسی را برای رسیدن به‌‌ آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان می‌کند:

اول:‌ ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه،

دوم: در دسترس بودن سرنگونی این رژیم،

و سوم: وجود یک آلترناتیو دموکراتیک و مقاومت سازمان‌یافته، برای به‌زیر کشیدن استبداد مذهبی».

آثار و نتایج قیام دی ۹۶ اکنون خود را به‌وضوح در خیزش‌ها، اعتراضها، اعتصاب‌ها از جمله قیام مردم کازرون، خیزش و اعتصاب مردم بانه و نیز اعتصاب سراسری کامیون‌داران نشان می‌دهد. مقاومت ایران ولایت فقیه را در تله اتمی به دام انداخته است و سرمایه‌گذاری سالیان او بر روی برجام به کلی بر باد رفته است. روی هم افتادن شرایط بین‌المللی با شرایط انفجاری داخلی و نیز آمادگی آلترناتیو دموکراتیک برای خیز آخر، پایان استبداد دینی و تغییر دموکراتیک در ایران را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، نقطه تقارن و برآمد تمام این مؤلفه‌هاست و به یقین با برگزاری آن یک برگ کیفی در تحولات ورق خواهد خورد.

سایت مجاهدین خلق