گردهمایی به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی

مریم رجوی:‌ ولایت فقیه یعنی کشتار، چپاول، ویرانی، تروریسم و زن ستیزی و مردم به کمتر از سرنگونی آن رضایت نمیدهند.
به کسانی که در استخدام نیروهای سرکوبگر هستند: صف خود را از جلادان جدا کنید. از خدمت پرننگ و عار به‌ نیروهای جنایت‌پیشه سرباز زنید.

در روز ۲۱بهمن (۱۰فوریه) در آستانه سی و نهمین سالگرد سرنگونی رژیم شاه، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در اجتماع گروهی از ایرانیان با درود به شهیدان راه آزادی ایران از شهیدان انقلاب ضد سلطنتی تا شهیدان قیام دیماه امسال گفت: قیام شجاعانه دیماه و استمرار اعتراضات در سراسر کشور اثبات کرد که مردم ایران به‌چیزی جز سرنگونی تمامیت رژیم آخوندی رضایت نمی‌دهند، حضور زنان و جوانان در صف مقدم قیام‌ها تضمین ادامه قیام است. زنانی که به رغم ۳۹سال سرکوب و تحقیر سیستماتیک از جمله تحمیل حجاب اجباری از سوی این رژیم هرگز در برابر این سرکوبگریها تسلیم نشدند.

گردهمایی به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی

وی بار دیگر برخواست‌هایی که دو هفته پیش در جلسات شورای اروپا مطرح کرده بود، تأکید کرد و گفت: ما خواستار آزادی فوری زندانیان قیام، آزادی بیان و اجتماعات، لغو سرکوب و حجاب اجباری زنان هستیم. همین امروز!
مریم رجوی گفت: نظام ولایت فقیه و بیلان چهار دهه حاکمیت آن در پنج کلمه خلاصه می‌شود «کشتار، چپاول، ویرانی، صدور ارتجاع و تروریسم تحت نام انقلاب و زن ستیزی»‌. خامنه ای دو روز پیش اعتراف کرد فساد در درون رژیم آخوندی اژدهای هفت‌سر است. واقعیت این است که سر اصلی این اژدها در بیت شخص خامنه‌ای است.
مردم و قیام‌کنندگان ایران تصمیم گرفته‌اند نظام ولایت فقیه و سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی آن را با یک جمهوری بر اساس آزادی و دموکراسی جایگزین کنند. می‌خواهند به‌جای برنامه اتمی و سایر برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی، آموزش و درمان و ورزش و تأمین اجتماعی و رفاه و معیشت و اقتصاد کشور را شکوفا کنند.
مریم رجوی همه افرادی را که در استخدام نیروهای سرکوبگر و به طور مشخص سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی هستند را فراخواند که از خدمت پرننگ و عار به ‌این نیروهای جنایت‌پیشه و از سرکوب مردم سرباز زنند. فقر و ناداری هزار بار بهتر از حقوق و دستمزدی است که توسط قاتلان و شکنجه‌گران پرداخت می‌شود. صف خود را از جلادانی که نوجوانان محروم ایذه و دورود و اراک را کشتند، جدا کنید. خطاب من هم‌چنین به پرسنل ارتش و نیروی انتظامی است. از هر گونه همکاری با پاسداران جنایتکار خودداری کنید. اجازه ندهید آخوندها از شما در ریختن خون فرزندان ایران سوءاستفاده کنند.

خانم رجوی تأکید کرد: مقاومت ایران همواره گفته و تکرار کرده است: نه دین اجباری، نه اجبار دینی، نه حجاب اجباری و نه حکومت اجباری. حالا زمان پایان دادن به‌این اجبارهاست. اما به این منظور و برای دستیابی به‌یک جمهوری آزاد و برابر، نه وقوع معجزه‌یی متصور است و نه شانس و تصادفی به‌سود ما در کار خواهد بود. تمام دارایی ما، ملت ایران است و فرزندان پیشتازش؛ و این البته بزرگترین قدرت جهان است. پس همه چیز را باید از دستها و اراده‌های خودمان انتظار داشته باشیم.

گردهمایی به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی

وی خطاب به جوانان گفت: استمرار و گسترش قیام، هزاران وظیفه و مسئولیت در مقابل تک تک ما قرار می‌دهد. مطمئنا هریک از شما می‌توانید بخشی از این وظایف را بر عهده بگیرید. به‌کسانی که از قدرت پاسداران دم می‌زنند، اعتنا نکنید. آن‌ها وقتی قدرت دارند که قیام و اعتراضی در کار نباشد. اما وقتی هر یک از شما برای پیشبرد قیام نقشی برعهده بگیرید، آن‌ها ناتوان می‌شوند.
در این اجتماع شمار زیادی از جوانان ایرانی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی حضور داشتند و سخنرانی کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ (۱۰ فوریه ۲۰۱۸)