گزارشگران بدون مرز- خامنه‌ای در زمره درندگان آزادی رسانه‌ها

گزارشگران بدون مرز در گزارش سال۲۰۲۱ خود نوشت، خامنه‌ای در زمره درندگان آزادی رسانه‌ها در جهان می‌باشد.
گزارشگران بدون مرز روز دوشنبه ۱۴تیر اعلام کرد، خبرنگاری و خبررسانی را بهترین واکسن علیه انتشار اطلاعات غلط می‌داند.
در گزارش سرانه که وضعیت روزنامه‌نگاران را در ۱۸۰کشور مورد مطالعه قرار داده است، ۷۳ کشور به‌طور کامل یا به‌شدت جلوی فعالیت اطلاع‌رسانی بی‌طرف را می‌گیرند.
بر اساس این گزارش، رژیم ایران به‌لحاظ سرکوب آزادی‌های رسانه‌یی و خبرنگاران در رتبه ۱۷۴ قرار دارد.

این گزارش با اشاره به اعدام روح‌الله زم به‌عنوان آخرین نمونه اعدام روزنامه‌نگاران اضافه می‌کند که بر اساس بانک اطلاعاتی گزارشگران بدون مرز، رژیم ایران از لحاظ اعدام خبرنگاران در ۵۰سال گذشته کماکان در رده نخست قرار دارد.