گسترش قیام – پاسخ منطقی جامعه به سرکوب

طی روزهای اخیر شاهد گسترش قیام علیه دیکتاتوری ولی فقیه به شهرهای مختلف کشور می باشیم.

براین اساس پیوستن تهران با ظرفیتی بالغ بر ۱۴ میلیون جمعیت و یا شهرهای مهمی مانند اصفهان، تبریز، کرمانشاه، تبریز و بخش های بزرگی از سیستان بلوچستان، کردستان و ایلام به قیام آفرینان در خوزستان تشنه به آب، به یقین ترجمان این واقعیت است که جنبش به مرحله تعین و تکلیف نهایی با رژیم آخوندی نزدیک و نزدیک تر شده است.

مردم تهران روز دوشنبه به بهانه قطع برق در خیابان جمهوری با شعار های «مرگ بر دیکتاتور»، «خامنه ای حیا کن مملکتو رها کن و یا «توپ تانک فشفه، آخوند باید گم بشه» دست به اعتراض زدند.
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ( ۴ تیر ۱۴۰۰) در این رابطه می نویسد: «برخی افراد با رویکرد سیاسی نیز وارد این تجمع شده و اعتراضات صنفی کسبه را همان‌طور که در فیلم‌های منتشر شده از این تجمع نیز مشهود است، به سمت مسائل سیاسی و سر دادن شعارهای تند و ساختارشکنانه سیاسی بردند».

این روند انقلابی در حالی است که خامنه ای با گسیل نیروهای سرکوبگر سپاه و یا گارد ویژه تلاش دارد تا اوضاع را مهار نماید. دستگیری های کور و گسترده و شبانه علیه معترضین و یا پخش اخبار جعلی مبنی بر اینکه گوئیا سپاه سرکوبگر پاسداران تیم های عملیاتی و وابسته به کشورهای خارجی را در مرزها دستگیر نموده ، تماما نشان از هراس دیکتاتوری از رشد جنبش را دارند.

همچنین تصاویر و ویدئوهای منتشره در شبکه های اجتماعی طی شب گذشته بخوبی روند روبه رشد قیام و هرچه رادیکاتر شدن آن را به نمایش میگذارند. دراین رابطه مردم بجان آمده در تهران و یا اصفهان ضمن پاره کردن و به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه ای، واقعیتی بنام «خواست سرنگونی» را با هدف گرفتن راس نظام آخوندی ، به نمایش گذاشته اند.

دراین رابطه روزنامه حکومتی مردم سالاری اعتراف کرده است:«در برخی مناطــق اعتراضات با مســدود کردن راههای ارتباطی، با واکنش پلیس و نیروهای امنیتی مواجه شــده و شعارهای مردم از شــرایط معمولــی و اعتراض به کمبــود آب و قطعی برق فراتر رفته و تجمع‌کنندگان شعارهای ساختارشکنانه سر می‌دهند». (سایت مجاهدین خلق ۵ مرداد ۱۴۰۰) 

براساس آخرین ارزیابی ها اکنون قیام های مردمی به بیش از ۴۱ شهر کشور سرایت کرده است. مضافا براین خیز و خروش مردمی که عمدتا از تاریکی شب و یا خاموشی ها برای بیان اعتراضات خود استفاده می کنند، باید به مجموعه بزرگی از اعتراضات از سوی گسل های مختلف اجتماعی مانند کارگری و زحمتکشان و کولبران اشاره نمود. 

نمونتا باید به تحصن و اعتراضات کارگران نیشگر هفت تپه که اکنون وارد هفدهمین روز خود گردیده و یا اعتصاب کارگران لوله خوزستان، راه آهن ورامین و شهرداری رودبار و اعتراضات در کردستان ایران به قتل کولبران اشاره نمود که تماما در چارچوب گسترش فشار جامعه بر حکومت می باشند.

همبستگی ملی