گفتار روز – خامنه ای در تله خودکشی

دیکتاتوری خامنه ای در یک خودزنی تروریستی ,  دست به یک قمار دیگر زد و با شلیک موشک های کروز و پهپادهای انفجاری , یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفتی در عربستان را مورد حمله قرارداد.

ولی فقیه زهر خورده به اشتباه براین باور هست که با چنین اقدامات تروریستی خواهد توانست اولا به نیروهای زهوار درفته حکومت روحیه داده و همچنین  طرف های مقابل را نسبت به ادامه تحریم ها علیه سیاست های مخرب آخوندی عقب زده و بدین سان فشار را از کلیت نظام کم نماید.

شیخ حسن روحانی در یک اعتراف آشکار با این عمل تروریستی در تاریخ 27 شهریور می گوید : « «به جای این که اعتراف کنیم به رشد و ایستادگی ملت بزرگ لبنان ملت بزرگ عراق ملت بزرگ سوریه ملت بزرگ یمن می گوییم پشت اینها کیه؟».

همچنین یک مقام آمریکا به سی بی اس گفته است ، حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی توسط خامنه ای، تأیید شد، اما فقط به این شرط که امکان انکار آن وجود داشته باشد. سخنگوي وزير دفاع عربستان و سخنگوي ائتلاف عربي نیز اعلام کرده است  که « حمله به تأسيسات نفتي عربستان با موشکهاي کروز و پهپاد و از سمت شمال يعني از سمت ايران » ، و با سلاحهاي ساخت رژيم آخوندی صورت گرفته است.  

بهرحال شلیک موشک های بالستیک آنهم با این ابعاد و طرح عملیاتی به گفته بسیاری از کارشاسان مسائل نظامی , اساسا نمی تواند از عهده یک گروه شبه نظامی صورت گرفته باشد , بلکه صد البته در پشت این حجم از آتش و دقت عملیاتی یک حکومت , انهم رژیم آخوندی و سپاه پاسداران قراردارد.

بدین سان ملاحظه می شود که طی چند ماه گذشته شدت حملات رژیم به تاسیسات و یا کشتی های بار ی و نفتی خارجی در خلیج فارس و کشورهای حاشیه شدت بی سابقه ای بخود گرفته است.

شلیک این حجم ا زموشک و یا پهپاد های انفجاری این واقعیت را نیز به جهانیان به اثبات می رساند که این دیکتاتوری اگر روزی , روزگاری به بمب اتم نیز دست یابد , از بکار گیری آن علیه کشورهای همسایه هیچ ابایی بخود راه نخواهد داد.

اکنون باید به انتظار پاسخ جامعه جهانی به این عمل تروریستی و جنگ طلبانه رژیم اخوندی , انهم در عمق 800 کیلومتری خاک یک کشور همسایه ,  نشست. به یقین بی عملی و صدور صرفا قطعنامه و یا بیانیه , خامنه ای را درادامه سیاست های مخرب خود جری تر خواهد , امری که طی رژیم آخوندی با  طی دو ماه گذشته به ان شدت بی سابقه ای داده است.