یکصد و بیستمین سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنودگان عزیز رادیو تلویزیون ایران زمین وقتتون بخیر و ایام بکام تون , امیدواریم که ایام را به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و تا پایان این دفتر از برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین ما را همراهی کنید اجازه بدید تا نخست بهترین درود ها ی خودمون را به معلمان , بازنشستگان و کارگران بپا خاسته در بیش از 19 استان کشور که علیه ظلم , ستم , نان و ساد ترین حقوق انسانی علیه دیکتاتوری ولی فقیه بپا خاسته اند , اعلام بکنیم.

به یقین در سایه اتحاد و همبستگی ملی و با حضور گسترده کانون های شورشی , سرنوشت میهن مان در آینده نزدیک رقم خواهد خورد و انقلاب دمکراتیک و جمهوری پایدار مردمی در سرزمین شیر و خورشید برپا خواهد شد.

دوستان با کمال مسرت , 191 مین جنگ هفته , کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه را با سبدی متنوع تقدیمتون می کنیم و امیدواریم که این مجموعه نیز مورد استقبال شما قرار بگیرد. در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون , بهرام مودت , فرخنده دریسی , مهرداد هرسینی و نرگس غفاری که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم