یکصد و بیست و نهمین سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنودگان عزیز رادیو تلویزیون ایران زمین سلام و وقتتون بخیر و ایام بکام تون , امیدواریم که هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و تا پایان این دفتر ما را همراهی کنید. نخست جازه بدید تا بهترین تبریکات خودمون را به مناسبت برگزاری پرشکوه دظاهرات برای کهکشان ایران آزاد در برلین ابراز بکنیم. برگزاری این همایش بین المللی به یقین جلوه ای از گستردگی این مقاومت ایران و خواسته ملی برای تحقق ازادی , دمکراسی و حقوق بشر در فردای سرنگونی نظام آخوندی است.

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون ,محمد قرائی , فرخنده دریسی, مهرداد هرسینی و پیمانه شفائی با قطعات شعر , موزیک و طنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم.