یکصد و دوازدهمین دفتر از برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم ا زدوستان و همکاران خوبمون هادی مظفری , شیلا نینوایی , مهرداد هرسینی و پیمانه شفائی با قطعات موزیک و طنز که امیدواریم مورد توجه و اسقبال شما قرار بگیرد.