یکصد و شصت و سومین (163) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

در دهمین هفته از آغاز قیام در شهرهای میهن مان هستیم. در این رابطه خامنه ای که شخصاً مسئول کشتار قیام آفرینان و فرمان دهنده اصلی برای شلیک گلوله‌های جنگی بروی معترضین می‌باشد، در آخرین سخنان ازجمله می‌گوید: «حضور برخی نوجوانان و جوانان در کف میدان ظاهر قضیه است. این‌ها بچه‌های خودمان هستند و ما با این‌ها بحثی نداریم».

اما شاهد هستیم که تمامی داده‌ها طی قریب دو ماه از آغاز قیام، سخن از آن دارند که نیروهای سرکوبگر رژیم عامدانه، آگاهانه، به‌فرمان و هدفمند دست به قتل، استفاده از گلوله‌های جنگی، ضرب و شتم قیام آفرینان، پرتاب از بلندی، ربودن اجساد قربانیان و شهدا، آتش زدن زندان اوین، کشتار در شاه‌چراغ شیراز، استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌ای بویژه علیه کودکان و نوجوانان و یا تخریب و به آتش کشیدن اموال عمومی می‌زنند

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از دوستان و همکاران خوب مون , بهرام مودت, شهرام گلستانه , میترا هرسینی , فرخنده دریسی و نرگس غفاری با قطعات موزیک و طنز.