یکصد و نودمین (190) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

هفته گذشته ایرانیان آزاده اشرف نشانان همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی درمونیخ – آلمان دست به تظاهرات گسترده ای علیه رژیم آخوندی همچنین سیاست مخرب مماشات با هدف آلترناتیو سازی های قلابی و مخدوش نمودن مبارازت مردم ایران زدند. دعوت از بازمانده دیکتاتوری شاه به این کنفرانس به یقین توهینی آشکار به مردم و مقاومت ایران وهمچنین تمامی مبارزین , فدائیان و مجاهدینی است که در دوران سیاه پهلوی شکنجه و یا به شهادت رسیده اند. اعتراض بحق ایرانیان به این سیاست مخرب , که بازتاب گسترده رسانه ای داشت , بهترین ادله برواقعیت است که مقاومت ایران در تمامی صحنه ها هوشیار و حافظ منافع مردم برای رسیدن به یک حاکمیت مردمی , جمهوری دمکراتیک و حقوق بشر می باشد. دربرنامه این هفته گفتارهای داریم از دوستان و همکاران خوب مون , شیلا نینوایی , محمد قرائی , میترا هرسینی , حسین پویا و نرگس غفاری با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد