یکصد و نود و نهمین (199) سبد از برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین

تازه ترین سخنان ازسوی عبدالله مهتدی مبنی براینکه گوئیا وی « نماینده مردم کردستان » ایران می باشد, اکنون این سوال را پدیدار نموده که هدف از بیان و چنین تلاش هایی در چه واقعیاتی نهفته است؟ واقعیت آن است که مهتدی با انتخابی « آگاهانه » به صفوف جناح « 28 مردادی ها » و همچنین بقایای « اصلاح طلبان » رژیم آخوندی پیوسته است. حضور وی در کنار فرزند شاه مخلوع و بقایای اصلاح طلبان قلابی به یقین مهرتائیدی براین حقیقت است که مهتدی تلاش دارد تا همان پروژه « چلبی – طالبانی » در عراق را با هدف کسب قدرت از بالا برای ایران دنبال نماید.

دلبستگی به دلارهای « باد آورده » که اکنون خود را در سیاستی بنام « راهنمای چپ , اما حرکت به راست » نمایان می کند , بازتاب چهره واقعی این جماعت در دشت سیاسی ایران می باشد. سخن از عمق « اپورتونیسم » ناب و تفکری بنام « قدرت طلبی» است که بی وقفه تلشا دارند تا ضمن تقابل با شعار ملی « مرگ بر ستمگر , چه شاه باشه , چه رهبر» , جنبش سرنگونی طلب را به بن بست کشانده و مردم را برای ادامه از راهی که علیه دیکتاتوری ولی فقیه در پیش گرفته اند, مایوس نمایند. .

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون بهرام مودت , شهرام گلستانه , مهرداد هرسینی و نرگس غفاری , با قطعات شعر , موزیک و طنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم.