یکصد و هشتاد و پنجمین(185) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

اجازه بدید تا نخست مراتب همدری و تسلیت خودمون را به بازماندگان و قربانیان زلزله خوی که تا به امروز ده ها کشته و هزاران مجروح برجا گذاشته ابراز بکنیم.
به یقین در یک حاکمیت ملی , مردمی و دلسوز , می شود از تبعات ناشی از بروز چنین حوادث طبیعی در اسرع وقت جلوگیری بعمل آورد , اما شاهد هستیم که دیکتاتوری فاسد و غارتگر ولایت به مانند بروز تمامی دیگر بلایا , چگونه با جان انسان های دردمند بازی کرده و از رساندن کمک های فوری به نیازمندان و بازماندگان این زلزله , آنهم در این سرمای طاقت فرسا جلوگیری بعمل می اورد.

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون , بهرام مودت , فرخنده دریسی, پیمانه شفائی , شیرین نریمان و میترا هرسینی که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم