یکصد و هفتاد و هفتمین (177) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

,
امیدواریم که هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و تا پایان این دفتر ما را همراهی کنید.

درحالی‌که خامنه‌ای درمانده سیاست سرکوب خونین علیه قیام آفرینان و معترضین را به‌طور گسترده در دستور کار ارگان‌هایی مانند سپاه مردم‌کش پاسداران، بسیج سرکوبگر، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم قرار داده است، اما اکنون شاهد هستیم که این سیاست چگونه به‌مانند آواری در حال خراب شدن برسر دیکتاتوری عنان‌گسیخته می‌باشد.
ابعاد همچنین ابعاد مخالفت باسیاست‌های خامنه‌ای اکنون نه‌تنها در دستگاه سیاسی حاکمیت قابل‌رؤیت می‌باشد، بلکه به درون حوزه‌ها و آخوندهای دانه‌درشت حکومتی نیز سرایت کرده است

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون بهرام مودت , محمد قرائی , امیر کارگر پیمانه شفائی و میترا هرسینی با قطعات شعر , موزیک و طنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم