یکصد و چهارمین دفتر از برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنودگان عزیز رادیو تلویزیون ایران زمین با بهترین سلام ها امیدواریم هفته ای مملو از سلامت و تندرستی را پشت سر گذاشته باشید و تا پایان 5 مین دفتر از برنامه های پنجره , کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه, ما را همراهی کنید حتما اطلاع دارین که برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین از طریق فیس بوک و در کانال پژواک همبستگی در روزهای چهارشنبه , پنجشنبه و جمعه از ساعت 20 بوقت اروپای مرکزی بطور مستقیم. قابل دریافت می باشند. در سبد این مجموعه , گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون, محمد قرائی, شیرین نریمان و میترا هرسینی با قطعات موزیک و طنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم