یکصد و چهل و هفتمین (147) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنودگان عزیز رادیو تلویزیون ایران زمین سلام و وقتتون بخیر و ایام بکام تون , امیدواریم که هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. اجازه بدید تا نخست مراتب تسلیت خودمون را به مناسب قتل عامدانه مهسا امینی دختر جوان ایرانی بدست نیروهای سرکوبگر خامنه ای به خانواده , بازماندگان و مردم قهرمان ایران ابراز بکنیم و خودمون را با دردها و مصائب ناشی از این حاکمیت سرکوبگر و خون ریز همدرد میدانیم.
دراینر ابطه نیز شاهد بودیم که شهرهای میهن بویژه در تهران و مناطقی در کردستان با شعار های ضد حکومتی و شخص خامنه ای مانند « مرگ بر اصل ولایت فقیه » , دستخوش اعتراضات گسترده از سوی مردم شد که به یقین تصاویر و ویدئوی های آن را از طریق شبکه های اجتماع یدننبال کرده اید.
دوستان با کمال خوشحالی , 203 مین جنگ هفته , کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه را با سبدی متنوع تقدیمتون می کنیم
در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون , بهرام مودت , حمید معاصر, فردین ماهوتچیان مهرداد هرسینی و نرگس غفاری با قطعات شعر , موزیک و طنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم