یکصد و یازدهمین دفتر از برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنودگان عزیز رادیو تلویزیون ایران زمین وقتتون بخیر و ایام بکام تون , امیدواریم که ایام را به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و تا پایان این دفتر از برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین ما را همراهی کنید در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون , بهرام مودت , نکیسا بامداد , فرخنده دریسی , محمد قرائی و نرگس غفاری که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم.