۱۰۱قانونگذار بلژیکی خواستار نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران شدند و از طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت کردند

بیانیه ۱۰۱ قانونگذار بلژیکی

 • ۱۰۱قانونگذار بلژیکی از احزاب مختلف شامل ۵۵نماینده ایالتی، ۲۹نماینده پارلمان فدرال و ۱۷سناتور از جمله استفانی دهوس رئیس سنای بلژیک، قبل از تعطیل مجالس بار دیگر با صدور «بیانیه وضعیت ایران» از وخامت وضعیت حقوق‌بشر در ایران ابراز نگرانی کردند.
 • قانونگذاران خواستار نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران شدند. از طرح ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی حمایت کردند. خواهان به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران برای قیام علیه سرکوب و دیکتاتوری شدند و از کانون‌های شورشی در مقابله با سپاه پاسداران اعلام پشتیبانی کردند.
 • بلژیک در حال حاضر ریاست دوره‌یی اتحادیه اروپا را برعهده دارد.
 • رهبر اپوزیسیون بلژیک در پارلمان این کشور، رئیس کمیسیون خارجه پارلمان فدرال، رؤسای چهار فراکسیون مجلس سنا، رؤسای سه فراکسیون پارلمان فدرال، رئیس پارلمان آلمانی زبان بلژیک و رؤسای ۶فراکسیون در پارلمانهای فلامان، والونی و بروکسل در شمار امضا کنندگان بیانیه وضعیت ایران هستند.
 • بیانیه می‌گوید: پاسخ رژیم ایران به فراخوان برای یک جمهوری دموکراتیک؛ افزایش اعدامها و دستگیریهای دسته جمعی، به‌ویژه علیه زنان، جوانان و مخالفان سیاسی بوده است.
 • اعدام به‌عنوان یک تاکتیک برای رعب و وحشت مورد استفاده قرار می‌گیرد، سال گذشته بیش از ۸۰۰زندانی اعدام شده‌اند. رژیم ایران بیشترین اعدام را در میان زنان و مجرمان خردسال در جهان دارد.
 • دیکتاتوری مذهبی حاکم راههای سیاسی تغییر را بسته است. بنابراین جهان باید حق مردم ایران برای قیام علیه استبداد و سرکوب را که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر قید شده به‌رسمیت بشناسد.
 • ما باید از کانون‌های شورشی در مقابله با سپاه پاسداران سرکوبگر حمایت کنیم.
 • رژیم ایران منبع جنگ‌افروزی و تروریسم است و از سوخت رسانی به بحران در منطقه برای منحرف کردن توجهات از بحرانهای داخلی و سرکوب، سود می‌برد.
 • قضاییه رژیم ایران در تلاش برای گسترش سرکوب به فراتر از مرزهای خود، دادگاهی را علیه ۱۰۴عضو اپوزیسیون که اغلب آنها سال‌ها به‌عنوان پناهنده سیاسی در اروپا زندگی کرده‌اند برگزار می‌کند که نقض قوانین بین‌المللی است.
 • ما از آرمانهای مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک، مبتنی بر جدایی دین از دولت و برابری زن و مرد در همه زمینه‌ها، به‌ویژه حق زنان در انتخاب پوشش و مشارکت در رهبری سیاسی، حقوق اقلیت‌ها، و لغو مجازات اعدام که در طرح ۱۰ ماده‌یی مریم رجوی قید شده است حمایت می‌کنیم.
 • ما از اتحادیه اروپا می‌خواهیم قطعنامه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ پارلمان اروپا برای نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران را به‌ویژه به‌خاطر نقش محوری آن در سرکوب خیزش‌های مردمی و نقش مخربش در منطقه، فوراً به اجرا در بیاورد.
 • ژرارد دپره سیاستمدار برجستهٔ بلژیکی، با رتبه وزیر دولت و عضو پیشین پارلمان اروپا و سنای بلژیک در اطلاعیه‌یی اعلام کرد: صد پارلمانتر بلژیکی با ابراز خشم از افزایش اعدامها در ایران، حمایت خود را از طرح ده ماده‌یی مریم رجوی برای یک ایران دموکراتیک اعلام کردند.
 • ژرارد دپره نوشت، امضاکنندگان شامل چندین تن از رهبران احزاب، رئیس سنا و اعضای ارشد و رؤسای کمیسیون‌ها از پارلمانهای فدرال و ایالتی هستند.
 • ژرارد دپره تحریم بی‌سابقه انتخابات قلابی اخیر در ایران، با شرکت زیر ۱۰درصد، نفی مطلق رژیم را در جریان قیام ۲۰۲۲ مورد تأیید قرار داد که در آن مردم ایران مخالفت خویش را با هر گونه دیکتاتوری، چه با شاه و چه با ملایان ابراز داشتند.
 • سنای بلژیک در ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ قطعنامه‌یی را تصویب کرد که ضمن همبستگی با طرح ۱۰ماده‌یی خانم رجوی برای آینده ایران، خواستار به‌رسمیت شناختن حق مقاومت مردم ایران در برابر رژیم آخوندها برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران است.