۸۵ نماینده پارلمان اروپا طی بیانیه‌یی سرکوب وحشیانه اعتراضات در ایران را محکوم کردند

هشتاد و پنج نماینده پارلمان اروپا از تمامی گروه‌های سیاسی، طی بیانیه‌یی سرکوب وحشیانه اعتراضات در ایران را محکوم کردند. دو معاون پارلمان اروپا، ۷تن از روسا و معاونان گروه‌های سیاسی، ۱۳تن از روسا و معاونان کمیسیونهای پارلمانی و ۱۴ عضو کمیسیون خارجی در میان امضا کنندگان می‌باشند

  • این بیانیه امروز برای شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، و جوزب بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، ارسال شد،
  • در بیانیه آمده است قیام سراسری به ۱۷۰شهر در ۳۱استان گسترش یافته است و رژیم ایران تاکنون ۴۰۰تن را به‌قتل رسانده و ۲۰هزار تن را دستگیر کرده است
  • نمایندگان پارلمان اروپا تصریح می‌کنند که «کانون‌های شورشی و اپوزیسیون سازمان‌یافته با پذیرش ریسک زیاد، نقش حیاتی در سازمان دادن و استمرار این اعتراضات دارند و یک جبهه مقاومت در قبال سرکوب ایجاد کرده‌اند.
  • بیانیه بر نقش و مسئولیت مستقیم خامنه‌ای و رئیسی از جمله قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال۶۷ که ۹۰درصد آنها از مجاهدین بوده‌اند تأکید می‌کند.
  • نمایندگاه پارلمان اروپا از دولتهای اروپایی می‌خواهند خواست مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آنها برای استقرار یک ایران آزاد، دمکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت را به‌رسمیت بشناسند
  • کشتار در ایران را قویاً محکوم و پرونده جنایات رژیم را به شورای امنیت ارجاع دهند و جنایتکاران را در مقابل عدالت قرار دهند و اقدامات تنبیهی علیه مسئولان سرکوب مرگبار اخیر مانند رئیسی اعمال کنند
  • و روابط با رژیم را به توقف اعدام، سرکوب و آزادی دستگیر شدگان مشروط کنند به مردم ایران کمک کنند که دسترسی آزادانه و بدون مانع به اینترنت داشته باشند.