۸ اعدام جنایتکارانه در روزهای پنجشنبه و شنبه و ۴۰ اعدام در ۱۳ روز اول آبان

فراخوان به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام

ماشین قتل و آدم کشی خامنه‌ای در داخل و خارج ایران با شدت هر چه بیشتر کار می‌کند تا شاید نظام منحوس ولایت فقیه را از سرنگونی محتوم نجات دهد. دژخیمان امروز شنبه ۱۳ آبان دو برادر به‌نام‌های سعید علی زهی و اسماعیل علی زهی از هموطنان بلوچ را در زندان مرکزی زاهدان بدار آویختند. روز پنجشنبه ۱۱ آبان نیز ۶زندانی شامل ابراهیم نارویی، نصیر کریمی، علی هادیی و دو زندانی دیگر در زندان مرکزی اصفهان و حسین گل‌محمدی در زندان مرکزی اراک حلق‌آویز شدند.

دوشنبه ۸ آبان ۸زندانی توسط قضاییه جنایتکار آخوندها اعدام شدند که اسامی ۵تن از آنان در اطلاعیه ۱۱ آبان اعلام شد. علاوه بر آن سه زندانی دیگر به‌نام‌های شهاب صادق‌زاده، منصور تقوایی و حیدر سالخورده در همان روز در زندان مرکزی شیراز روانه چوبه‌های دار شدند. یک زندانی دیگر به‌نام شمس الله بنایی نیز روز ۷ آبان در زندان اهر اعدام شد. به این ترتیب رژیم ضدبشری آخوندی در ۱۳روز اول آبان دست‌کم ۴۰زندانی را بدار آویخته است.

مقاومت ایران ملل متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای متوقف کردن ماشین کشتار این رژیم و نجات جان زندانیان زیر اعدام فرامی‌خواند. قیمت مماشات و مذاکره با آخوندهای خون‌ریز را مردم ایران با اعدام و کشتار بیشتر و مردم منطقه با جنگ و مرگ و ویرانی و آوارگی بیشتر می‌پردازند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳ آبان ۱۴۰۲ (۴ نوامبر ۲۰۲۳)