(2) جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران

جمعه تا جمعه در ایران » نگاهی است به رویداد های هفته , مقاومت , اعتراض و عصیان جامعه علیه بیداد و علیه خودکامگی دیکتاتوری مذهبی ملایان در ایران. تلاش ما براین است تا مجموعه ای کوتاه از مطالب مهم هفته, در زمینه های مختلف اجتماعی , فرهنگی , اقتصادی, تاریخی و همچنین سیاسی و مجموعه ای از درد و رنج های مردم خوب میهن امان را در اختیار شما دوستان قرار دهیم