جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 26

شاهد هستیم که پس از وزارات خزانه داری , سپاه پاسداران برای دومین بار از سوی وزارت خارجه آمریکا در لیست سازمان های تروریستی و تبهکار قرار گرفته. پیشتر وزیر خزانه‌داری آمریکا ضمن لیست گذاری سپاه پاسداران تاکید کرده بود: «سپاه پاسداران یک نقش مرکزی در تبدیل‌شدن (رژیم) ایران به اصلی‌ترین حکومت حامی تروریسم در جهان ایفا کرده است. با نیم‌نگاهی به طول و عرض این ارگان که به مانند اختاپوس نه تنها بر جان مردم ایران، بلکه با زیربناهای گسترده مالی، اقتصادی و تجاری نبض قریب ۸۰ درصد از اقتصاد به‌شدت ضربه خورده کشور را در دست گرفته است، می‌توان به عمق این ضربه استراتژیک رسید