بازگشت روحانی با دستان خالی تر از همیشه

زینت میرهاشمی

گروگان گیری و تهدید به عملیات خرابکارانه برای باج گیری، از شیوه های کهنه رژیم در روابط بین المللی طی ۴ دهه گذشته است. این همان «دیپلماسی» به سبک رژیم دیکتاتوری و تروریستی است که روحانی در نشست مجمع سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه ۳ مهر به عنوان یک سیاست جدید طرح کرد.
گروگانگیریهای شهروندان کشورهای غربی و آزادی آنها در قبال پول و آزادی تروریستهای جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی در سالهای اوایل این حکومت جریان داشت. متاسفانه دولتهای غربی مرعوب این سیاست شدند و با بستن قراردادهای پر سود، سیاست مماشات را با عنوان انتقاد و گفتگو پیشه کردند. تا جایی که بنیادگرایی اسلامی ریشه دوانید و تبدیل به خطری جدی برای کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی گردید. گرچه امروز شرایط تغییر کرده اما دیپلماسی رژیم همچنان بر پایه ترور، دروغگویی، فریب و شارلاتان بازی با چهره ای بزک کرده ادامه دارد.
رژیم با دستگیری ایرانیهای دو تابعیتی به عنوان گروگان، برای باج خواهی و مبادله استفاده می کند. طرح مبادله آنها که قبلا از طریق جواد ظریف و این بار از طرف روحانی بیان شده است هدف رژیم را در این شرایط نشان می دهد. شبیه همان کاری که با نفتکشها در تنگه هرمز به راه انداختند. حسن روحانی گفته است که آزادی زندانیان دو تابعیتی باید «متقابل» باشد.
مجموع رویدادهای پیش آمده در آستانه سفر روحانی، شرکت او در مجمع عمومی سازمان ملل و بعد از آن، نشان دهنده شکست کامل اهرمهای فشار رژیم برای رهایی از بن بست با استفاده از تضاد بین اروپا و آمریکا است. بیانیه سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه مبنی بر دست داشتن رژیم در حمله به پالایشگاه آرامکو در عربستان، هشدار مقامات اروپایی به رژیم مبنی بر کنار رفتن اروپا از برجام در صورت برداشتن گام دیگر در نقض تعهدات برجام ، رد درخواست رژیم برای لغو تحریمها به عنوان پیش شرط مذاکره، محدود کردن ورود پایوران رژیم به آمریکا و اعمال یک سری تحریمهای دیگر و مهم تر از همه گزارش جدید آژانس بین المللی انرژِی اتمی، همه اینها امید رژیم برای داشتن دستاورد از سفر روحانی به نیویورک را به گور سپرد. روحانی و هیات رژیم بیش از هر هنگام منزوی تر شده تا جایی که استفاده از شکاف بین اروپا و آمریکا بر سر برجام را هم با دستان خودشان بی ثمر کردند. روحانی در بازگشت برای مصرف داخلی گونه ای ماجرا را تعریف کرد که گویا آمریکائیها موافق برداشتن تحریمها و مذاکره بودند اما شکل مذاکره مورد توافق روحانی نبوده است.
گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه ۴ مهر که در ژنو منتشر شده، بر زیر پا گذاشتن توافق اتمی توسط رژیم تاکید می کند. بنا بر این گزارش آژانس، رژیم با غنی سازی اورانیوم به وسیله سانتریفوژهای پیشرفته و تدارک برای نصب ۳۰۰ سانتریفوژ از توافق اتمی صورت گرفته با کشورهای اروپایی عبور کرده است. با گزارش آژانس و بیانیه تهدید آمیز اروپا، بسته «ائتلاف امید» و… در محدوده همان اتاق فکر خلیفه ارتجاع بایگانی شد.

جنگ خبر