تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده – کهکشان ۲۰۲۳

امروز دهم تیرماه ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق به دنبال کسب پیروزی در دادگاه پاریس اقدام به برگزاری تظاهراتی با شکوه در پاریس کردند. 

گردهمایی ایران آزاد، پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک، کهکشان مقاومت ایران ۱۴۰۲، قتل‌عام ۶۷، جنایت علیه بشریت، فراخوان به محاکمه سران رژیم ـ پاریس – ۱۲تیر ۱۴۰۲

ژان پیر برار نایندهٴ پیشین مجلس ملی فرانسه:

ژان پیر برار نایندهٔ پیشین مجلس ملی فرانسه: -

متأسفانه دولت فرانسه سر فرود آورد در برابر رژیم آخوندها با مخالفت با برگزاری این تظاهرات.

کارزار ما ضروری است این گردهمایی ضروری است برای آزادی مردم ایران.

ما باید مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت را به‌رسمیت بشناسیم زیرا از همهٔ ویژگیها و شایستگیهای یک آلترناتیو برخوردار است از حمایت مردم ایران برخوردار است.

 مجاهدین و مقاومت ایران دارای یک رهبری شایسته و برنامهٔ روشن است. این مقاومت ایران است که به‌ما امکان داد از اخلالی که رژیم ایران در دنیا می‌خواست ایجاد کند آگاه شویم.

تاریخ در کنار شماست و ما هم در کنار شما هستیم پس پیش به سوی پیروزی.

هروه سولینیاک نمایندهٔ مجلس ملی فرانسه

-هروه سولینیاک نمایندهٔ مجلس ملی فرانسه

هروه سولینیاک نمایندهٔ مجلس ملی فرانسه: حدود ۱۴۰سال پیش در روز ۱۴ژوییه مردم فرانسه قیام کردند و به نظام سلطنتی پایان دادند. مردم ایران هرگز مثل امروز به ۱۴ژوییه خود نزدیک نبوده است.

سعی کردند مانع برگزاری این تظاهرات شوند اما به یمن پایداری مقاومت ایران این تظاهرات برگزار شد.

من می‌خواهم یاد زندانیانی را که توسط رژیم حاکم اعدام و قتل‌عام شدند. می‌خواهم درود بفرستم به خانم مریم رجوی که افتخار ماست.

سولینیاک: می‌خواهم درود بفرستم که جان خود را به دست گرفته و در مقابل این رژیم ایستاده‌اند

 آنچه که اکنون در ایران جریان دارد، آرمان آزادی است که مسألهٴ همهٔ مردم جهان است و ما برای آزادی همهٔ مردم جهان مبارزه می‌کنیم

: آزادی ایران مسأله و مسئولیت ماست. این رژیمی است که برای جنگ اوکراین سلاح می‌فرستد

 آنچه در مجلس فرانسه اتفاق افتاد یک رویداد نادر و بدیع بود و آن حمایت اکثریت نمایندگان مردم فرانسه بود از مقاومت مردم ایران و جهان باید به صدای ما گوش بدهد

 ما در اینجا گرد آمده‌ایم برای دفاع از آزادی و دفاع از حقوق بشر. من متأسفانه فارسی نمی‌دانم اما یک کلمه را می‌دانم و می‌خواهم آنرا به شما بگویم: حاضر حاضر حاضر!

گی ورهوفشتاد نخست وزیر بلژیک (۱۹۹۹ ـ ۲۰۰۸):

-گی ورهوفستاد نخست‌وزیر بلژیک (۱۹۹۹ ـ ۲۰۰۸)

این حضور عظیم نشانهٔ آن است که آزادی و دموکراسی در ایران بسیار قویتر از سرکوب و دیکتاتوری رژیم حاکم است.آنها خواستند مانع این تظاهرات شوند، اما شکست خوردند. اما فرانسه کشور آزادی و دموکراسی است.

 اینها آذین شده به نامهای شخصیت‌های مهم بین‌المللی که نامه‌یی را امضا کردند خطاب به رهبران کنونی جهان که در آن می‌گویند سیاست مماشات با این رژیم باید متوقف شود و سیاست قاطعانه‌یی علیه رژیم ملاها باید در پیش گرفت.

 رژیم ملاها یک رژیم تروریستی است و مرکب از گروهی جنایتکار است که دختران و پسران جوان را بدار می‌کشند و این وحشتناک است.

در ماههای اخیر شاهد اوجی از خشونت توسط ملاها بودیم. ۴جوان ایرانی اعدام شدند که تنها جرمشان این بود که خواهان یک ایران آزاد و دموکراتیک بودند.

 رژیم ایران از چندی پیش شروع کرده به ارسال سلاح و پهپاد به جنگ اوکراین و مردم اوکراین به وسیلهٔ آنها کشته می‌شوند.

اولین گامی که باید برداریم این است که سپاه پاسداران و بسیج به‌عنوان سازمان تروریستی باید اعلام شوند و همهٔ کشورها باید چنین کنند.

تحریم باید علیه کلیهٴ مقامات رژیم اعلام شود، چرا که همهٔ آنها جنایتکارند. باید تک‌تک مقامات رژیم را مورد مجازات قرار دهیم.

 زندانبانان و مسئولان نیروی انتظامی باید تحت تعقیب قرار بگیرند. باید یک استراتژی جدید علیه این رژیم اتخاذ شود و دولتها باید از برنامهٔ ۱۰ماده‌ای خانم رجوی حمایت کنند.

 اینها اصولی است که برای آینده ایران ترسیم شده. ما نمی‌توانیم منتظر شویم که جامعهٔ بین‌المللی علیه رژیم اقدام کنند.

 مماشات با این رژیم باید ممنوع شود. هیچ‌گونه مماشاتی با این رژیم قابل‌قبول نیست.

کشورهای غربی چنان رفتار می‌کنندکه گویا آلترناتیوی برای رژیم وجود ندارد در حالی که یک آلترناتیو آماده و دموکراتیک وجود دارد.

گزیده سخنرانی آقای پاتریک کندی:

-آقای پاتریک کندی

در این تظاهرات آقای پاتریک کندی نماینده پیشین کنگره آمریکا در حالیکه پیراهنی پوشیده بود که روی آن نوشته بود «من اشرفی هستم» سخنرانی کرد.

پاتریک کندی: زمان تغییر کرده است. زمان در ایران تغییر می‌کند و ما شاهدیم طی ماههای اخیر اعتراضات و قیامهای سراسری در ایران رخ داده. و سازمان مجاهدین و مقاومت ایران بود که در این اعتراضات نقش تعیین‌کننده‌یی داشت

ـ شما اگر از آخوندها بپرسید خطر اول برای آنها چیست به شما خواهند گفت سازمان مجاهدین خلق ایران

ـ باید یقین داشته باشیم که این رژیم دیکتاتوری سرنگون خواهد شد

مردم تغییر نظام می‌خواهند نمی‌خواهند به دیکتاتور شاه برگردد نمی‌خواهند دیکتاتوری ملاها را با یک افتضاح سلطنتی دیگر جایگزین کنند. به درستی شما شعار می‌دهید نه شاه نه ملا. من اشرفی هستم.

تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده – کهکشان ۲۰۲۳

-تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده - کهکشان ۲۰۲۳

-تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده - کهکشان ۲۰۲۳ -تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده - کهکشان ۲۰۲۳ خبرها - 0

-تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده - کهکشان ۲۰۲۳ -تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده - کهکشان ۲۰۲۳ خبرها - 1

-تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده - کهکشان ۲۰۲۳ -تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده - کهکشان ۲۰۲۳ خبرها - 2

-تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده - کهکشان ۲۰۲۳ -تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده - کهکشان ۲۰۲۳ خبرها - 3

-تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده - کهکشان ۲۰۲۳ -تظاهرات بزرگ پاریس با حضور گسترده ایرانیان آزاده - کهکشان ۲۰۲۳ خبرها - 4