جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 22

اجازه بدید تا به موضوع مهمی بنام « آئین ملی » چهارشنبه سوری بپردازیم. سخن ما از سنتی تاریخی به قدمت فلات ایران است که دست بدست و نسل به نسل تا امروز به یکدیگر سپرده شده , فراز و نشیب های تاریخی جنگ ها , شکست ها , ناکامی ها ی مختلفی را تجربه کرده , اما استوار هچون کوه دماوند , در جای جای فرهنگ و سنن ملی ما ایران باپرجا ایستاده است. به یقین سیاه ترین دوره تاریخ میهن امان همین حاکمیت تبهکار , جاهل و قرون وسطایی آخوندی است و بدین سان وظیفه هر ایرانی است تا با حفظ ارزش ها , فرهنگ و آداب و سنن ملی امان , ارتجاع مذهبی را با تمامی باند های اصولگرا و یا اصلاح طلبان قلابی اش به چالش ملی و میهنی بکشیم. اذا از این منظر چهارشنبه آخر سال بهترین فرصت برای این میدان ملی است و فرخوان مقاومت ایران برای برگزاری رچه باشکوه تر این چشن ملی با تمامی زیبایی هایش , با کوزه شکنی , با قاشق زنی , با فال گوش و گره گشایی , با پریدن از روی آتش و دادن نحوست به زردی و گرفتن سرخی که سمبل شادابی و سرزندگی است و یا آجیل مشکل گشایش , شگون , برکت, خیرات و نیز چشم انداز ایرانی ازاد را در مقابل اهریمن و ضحاک دوران به نمایش بگذاریم. طی چهارده حاکمیت ننگین آخوند های ضد ایرانی همواره شاهد تکفیر, و یا صدور فتواهای مختلف از سوی آخوند های دانه درشت علیه آئین های ملی امان بوده ایم. علیه نوروز , چهارشنبه سوری و یا سیزده بدر و جشن هایی مانند مهرگان و آذرگان از جمله آنان می باشند