قطعنامه پارلمان اروپا علیه نقض حقوق بشر در ایران

پارلمان اروپا قطعنامه‌یی علیه نقض حقوق‌بشر در ایران تصویب کرد.

در این قطعنامه که روز پنجشنبه ۲۳ اسفند به تصویب نمایندگان پارلمان اروپا رسید از رژیم ایران خواسته شده به نقض حقوق زنان و مدافعان حقوق آنها پایان دهد.

در قطعنامه پارلمان اروپا از جمله آمده است:

  • نمایندگان پارلمان اروپا از نقض حقوق‌بشر و تمامی اشکال سرکوب سیاسی در ایران ابراز تأسف می‌کنند.
  • پارلمان اروپا از رژیم ایران می‌خواهد که مجرم شناختن کار مدافعان حقوق زنان را متوقف کند.
  • نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از تمامی کشورهای اتحادیه اروپا که در ایران حضور دیپلماتیک دارند می‌خواهند که با استفاده از تمامی ابزارهایی که در دست دارند از مدافعان حفاظت از حقوق بشر در صحنه حمایت کنند.
  • نمایندگان پارلمان همچنین از مقامات ایرانی خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق‌بشر و روزنامه‌نگاران بازداشت شده می‌باشند که صرفاً به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز محکوم شده‌اند.
  • در قطعنامه پارلمان اروپا با استناد به گزارش سازمانهای حقوق‌بشری آمده است:‌ در سال ۲۰۱۸ دومین کشوری که بیشترین تعداد اعدام در جهان را داشته است ایران است.
  • سایت مجاهدین خلق