دویست و نهمین (209) دفتر از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

سخن از کودکان و نوجوانانی است که در عنفوان جوانی پرپر شده و از ساده ترین مزایا و امکانات برای تحصیل، آموزش و فن آوری و زندگی محروم می‌باشند. نیم نگاهی به حاشیه شهرها، کوره پزخانه ها و یا بازارها در کوچک و بزرگ شهرهای کشور، به یقین آینه تمام قدی برای این بحران ضد انسانی می باشد . واقعیت در دیکتاتوری ولی فقیه آن است که حاکمیت از دادن هرگونه آمار و ارقام دقیق برای این بحران خودداری نموده است، زیرا این رژیم و دستان باند های مافیایی حکومت، بزرگ غارگران و آقازاده ها هستند که در پشت سوء استفاده های ضد انسانی از کودکان با هدف کسب درآمد‌های میلیاردی قرار دارند. دراین رابطه و در حالیکه رژیم آخوندی آمار کودکان کار را تا سقف چند هزار نفر و عمدتا « کودکان پناهنده » ارائه می کند ، اما داده های بین المللی از رقمی تا « 7 میلیون کودک » نیز سخن به میان آورده‌اند

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون بهرام مودت , شهرام گلستانه , مپیمانه شفائی و میترا هرسینی, با قطعات شعر , موزیک و طنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم