شمار شهیدان قیام ایران از مرز ۲۰۰تن گذشت

فراخوان خانم رجوی به دبیرکل ملل ‌متحد برای تشکیل جلسه شورای امنیت

شمار شهیدان قیام سراسری مردم ایران از مرز ۲۰۰تن گذشت. هزاران تن مجروح شدتد. روز ۲۶آبان سپاه پاسداران از دستگیری هزار تن از تظاهر کنندگان خبر داد. شمار دستگیر شدگان به‌مراتب بیشتر است.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از آنتونیو گو ترس، دبیرکل ملل ‌متحد خواست با توجه به آمار فزاینده شهیدان و مجروحان قیام، شورای امنیت ملل ‌متحد را نسبت به جنایتهای فاشیسم دینی حاکم بر ایران و خامنه‌ای و پاسداران توجیه کند و شورا را به یک نشست فوق‌العاده در این رابطه فرابخواند. سکوت در مقابل جنایت علیه بشریت که همه روزه در ایران جریان دارد، مطلقاً غیرقابل قبول است. شورای امنیت باید رژیم ایران و سردمداران آنرا به‌عنوان مسئولان جنایت علیه بشریت معرفی کند. آنها باید در برابر عدالت قرار گیرند.

شهیدان اکثراً در سنین جوانی و نوجوانی هستند و بسیاری از آنها از ناحیه سر و سینه هدف قرار گرفته‌اند. شمار شهیدان بسا بیشتر است. رژیم با انواع ترفندها تلاش می‌کند شمار واقعی شهیدان را مخفی نگاه دارد. نیروهای سرکوبگر در بسیاری از موارد از تحویل پیکر شهیدان به خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند و حتی پیکر شهیدان را به پزشکی قانونی نیز منتقل نمی‌کنند و مستقیماً در محلهای نامعلومی دفن می‌کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷آبان ۱۳۹۸(۱۸نوامبر ۲۰۱۹)