گسترش قیام به ۱۰۷شهر و ثبت ۶۱شهید در ۱۰شهر، شمار شهیدان بیشتر است

خانم رجوی: خامنه‌ای و روحانی و دیگر سردمداران به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند

به‌دستور خامنه‌ای، پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر، در شهرهای مختلف به روی تظاهر کنندگان آتش می‌گشایند و شهیدان قیام مستمراً در حال افزایش است. رژیم آخوندی شبکه اینترنت را به‌طور کامل قطع کرده، تا هم ابعاد قیام و هم ابعاد وحشیگری رژیم را پنهان نگاه دارد.

سازمان مجاهدین از داخل کشور ۶۱تن از قیام آفرینان را که در ۱۰شهر به‌دست نیروهای سرکوبگر جان‌ باخته‌اند را ثبت کرده است. شمار واقعی شهیدان بسیار بیشتر است. این آمار عمدتاً مربوط به روز ۲۵آبان است. در برخی شهرها مانند شیراز و کرمانشاه در روزهای ۲۵ و۲۶آبان شمار زیادی به‌ شهادت رسیده‌اند که در این آمار منظور نشده‌اند.

شمار شهیدان کرج و شهرهای اطراف آن ۱۹تن، شهریار ۱۴تن، بهبهان ۷تن، خرمشهر و مریوان و اصفهان هر یک ۵تن، جوانرود و بهارستان تهران هر یک دو تن و در زرگان اهواز و سیرجان یک تن می‌باشد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با تسلیت به‌خاطر شهیدان سرفراز قیام، گفت این خونهای به‌ناحق ریخته شده تنها عزم مردم ایران را در مبارزه برحق‌شان برای سرنگونی رژیم مصمم‌تر می‌کند. اعتراضات و تظاهرات مردم تا سومین روز ۱۰۷شهر و اکثر قریب به اتفاق ۳۱استان کشور را فرا گرفت.

وی افزود جنایات رژیم آخوندی در سه روز گذشته بدون تردید از مصادیق جنایت علیه بشریت است. مسئولان جنایت کسانی هستند که در ۴۰سال گذشته مستمراً به جنایت علیه بشریت مشغول بوده و ۱۲۰هزار اعدام سیاسی از جمله قتل‌عام ۱۳۶۷ را در پرونده خود دارند. این رژیم باید از جامعه جهانی طرد شود و خامنه‌ای و روحانی و دیگر سردمدارانش باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷آبان ۱۳۹۸(۱۸نوامبر ۲۰۱۹)