مهرداد هرسینی : روایتی از تاریخ معاصر ایران – بخش پنجاه و چهار

شعارهای مردمی علیه شاه

جا دارد تا پیش از پایان این مجموعه از انقلاب ضد سلطنتی , نگاهی  اجمالی به شعار های

 مردمی طی پروسه سرنگونی شاه بیاندازیم. واقعیت در لابلای این اشعار آن است که توده های بجان آمده

تلاش نمودند به مانند امروز و با ساده ترین کلمات و جملات, مضمون و اهداف خود برای رسیدن به حقوق
بشر , کرامت انسانی و سرنگونی دیکتاتور را بیان نمایند.

بطور کلی مجموعه شعار ها علیه رژیم شاه طی یک سال آخر را می توان در سه بخش دسته بندی نمود,

اما مخرج مشترک تمامی آنها شعار ملی « مرگ بر شاه و مرگ بر دیکتاتور » به مانند قیام های امروز

علیه دیکتاتوری ولی فقیه بودند.  

نخستین دسته  شعار های پیش از قتل عام 17 شهریور , دومین دسته  پروسه سیاسی شدن کلیت جامعه تا

زمام داری دولت نظامی از سوی ازهاری در تهران و در بخش سوم شعارهای رادیکال و با مضامین 

سرنگونی در پروسه آخرین هفته های شاهپور بختیار . از جمله اشعار مردمی عبارت بودند از :

مرگ بر شاه

ولیعهد سلطنت محال است ‏, سگ زرد برادر شغال است.

ای امام زمان رحمی به‌ما کن، ما را از دست این جلاد رها کن.

ای بی‌شرف حیا کن سلطنت را رها کن.

به‌همت توده‌ها، شاه تو را می‌کشیم.

با پتک کارگر، با داس برزگر، از ریشه برکنیم، این شاه حیله‌گر.

تا مرگ شاه خائن نهضت ادامه دارد.

این شاه آمریکائی، اعدام باید گردد.

شاه جنایت می‌کند، ارتش حمایت می‌کند

به کوری چشم شاه، زمستون هم بهاره

تا شاه کفن نشود، این وطن، وطن نشود

امروز هوا بارونیه، کشتن شاه قانونیه

امروز هوا ابریه، مردن شاه حتمیه

ما شیر و موز نمی‌خوایم، ما شاهِ دزد نمی‌خوایم

ای شاه خائن آواره گردی / خاک وطن را ویرانه کردی / کشتی جوانان وطن آه و واویلا / کردی هزاران تن

 کفن آه و واویلا / مرگ بر شاه

ازهاری بیچاره، ای سگ چارستاره، باز هم بگو نواره، نوار که پا نداره

نه شریفی نه امامی بلکه یک خر تمامی

ما می‌گیم شاه نمی‌خوایم، نخست‌وزیر عوض می‌شه!

ما می‌گیم خر نمی‌خوایم، پالون خر عوض می‌شه!

نه شاه می‌خوایم نه شاپور، لعنت به هرچی مزدور!

نصرُ من‌الله و فتحٌ قریب، مرگ بر این سلطنت پرفریب

مردم چرا نشستین؟ ایران شده فلسطین

این است شعار بختیار، منقل و وافور رو بیار

بختیار، بختیار، مأمور بی‌اختیار، نوکر بی‌اختیار

نه شاه می‌خوایم نه شاهپور، مرگ بر این دو مزدور.

بختیار شیره‌کش، باید بره مراکش.

یک مملکت، یک دولت، آن هم به‌رأی ملت

مرگ بر این دولت مردم فریب

تنها ره رهایی، راه مجاهدین است

درود خلق و خالق، نثار تو مجاهد

تنها ره رهایی، پیوند با فدایی

فدایی، مجاهد ، تو افتخار مایی

درود بر فدایی، سرچشمه رهائی

تنها ره رهایی، مسلسل مجاهد و فدایی

درود بر فدایی، رزمندهٔ نهایی

توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد

توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد

زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی / سرنگون می‌کنیم سلطنت پهلوی / مرگ بر شاه

ادامه دارد