تولد عیسی مسیح و اعیاد کریسمس بر عموم مسیحیان مبارک باد

اعیاد تولد عیسی مسیح ,  مبشر آزادی و رهایی انسان از دیکتاتوری به هموطنان مسیحی مان مبارک باد

کریسمس که مبشر سرنوشت تابناک بشر است، امسال برای ایران و جهان، رهایی از پلیدی و شرارت استبداد دینی حاکم بر ایران را نوید می‌دهد.