مقاومت ایران خواستار بسته شدن سفارت رژیم ایران در آلمان است

سفارت رژیم در برلین مرکز گسترش و هدایت شبکه جاسوسی و تروریسم حکومت ملایان در خاک آلمان و اروپاست

یک سخنگوی دادستانی کل فدرال آلمان در کارلسروهه گفت که امروز محلهای اقامت و اشتغال ۱۰تن که مظنون به جاسوسی برای یکی از سرویسهای مخفی رژیم ایران هستند، مورد تفتیش قرار گرفته اند. آنها مظنون به ارتکاب به عملیات شناسایی علیه اهداف اعم از اشخاص و اماکن در خاک آلمان هستند. بنا به اعلام رسانه ها، این افراد مظنون به انجام مأموریت برای یگانهای نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران شده اند.

کشف این شبکه جاسوسی و تروریستی در آلمان نشاندهنده این واقعیت است که رژیم ایران طی سالهای گذشته با سوء استفاده از سیاست مماشات شبکه تروریستی و جاسوسی خود را در آلمان گسترش داده است. این فعالیتها نه تنها امنیت پناهندگان ایرانی در اروپا را به خطر می اندازند بلکه یک تهدید جدی برای امنیت داخلی آلمان و دیگر کشورها نیز به حساب می‌آیند.

رژیم ایران از طریق سفارت خود در برلین و در پوشش روابط دیپلوماتیک برای گسترش شبکه جاسوسی و تروریستی خود در آلمان استفاده می‌کند. ادارات حراست آلمان همچنین تصریح کرده اند که یک مرکز این فعالیتها سفارت رژیم ایران در آلمان است. درآخرین گزارش اداره حراست فدرال آمده است: «مقر رسمی وزارت اطلاعات در سفارت [رژیم] ایران در برلین، عملکرد مهمی در انجام شناسایی‌های سرویس مخفی برعهده دارد. در شمار وظایف این مقر اینست که علاوه بر انجام عملیات اطلاعاتی مستقل، از فعالیتهایی که توسط مقر مرکزی وزارت اطلاعات (در تهران) هدایت می‌شوند، پشتیبانی به‌عمل بیاورد».

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان تأکید می‌کند: «تنها راه پایان دادن به پدیده شوم تروریسم هدایت‌شده از سوی رژیم ایران در خاک آلمان، بستن سفارت این رژیم در آلمان است. این سفارتخانه مرکزی برای گسترش تروریسم و بنیادگرایی است. مأموران و جاسوسان رژیم ایران باید از آلمان اخراج شوند».

این درحالیست که ادارات حراست آلمان پیوسته نسبت به فعالیت سرویس مخفی رژیم ایران در آلمان هشدار داده و اعلام کرده اند که تمرکز فعالیتهای شناسایی وزارت اطلاعات ایران روی جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بوده است.

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان – برلین
۲۶ دی ۱۳۹۶(۱۶ ژانویه ۲۰۱۸)