سی و هفتمین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز در مرکز شهر با شعار : اهواز شده فلسطین مردم چرا نشستین + فیلم

سی و هفتمین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز امروز یکشنبه ۲۵ آذر در مقابل مراکز دولتی و در خیابانهای شهر اهواز توسط کارگران شروع شد. حضور نیروهای ضد شورش در مرکز شهر اهواز جهت ممانعت از گسترش تظاهرات کارگران چشمگیر است.

 کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در مرکز شهر اهواز نادری ،خیابان سلمان فارسی تجمع کردند و به  سخنرانی  پرداختند.

کارگران قصد رفتن به سمت مسجد ضرار جزایری امام جمعه خامنهای را داشتند، ولی نیروهای سرکوبگر گارد ویژه مانع آنان شدند.

تظاهرات  کارگران فولاد اهواز – دور زدن نیروی ضد شورش با شعار هیهات

تظاهرات کارگران فولاد اهواز – سخنان نماینده کارگران در مرکز شهر

تظاهرات کارگران فولاد اهواز – اینهمه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی

تظاهرات کارگران فولاد اهواز با شعار صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر

تظاهرات کارگران فولاد اهواز با شعار اهواز شده فلسطین مردم چرا نشستین

تظاهرات کارگران فولاد اهواز با شعار اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن 

اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز با شعار خوزستان بیچاره مسئول خوب نداره

اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز با شعار حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد با شعار کارگر دانشجو اتحاد اتحاد

روز گذشته ۲۴ آذر کارگران گروه ملی فولاد اهواز اعتصاب و تظاهرات خود را با تجمع در مقابل استانداری رژیم آغاز کردند. کارگران سپس با فریادهای الله اکبر در خیابان نادری و بازار مرکزی به راهپیمایی و تظاهرات خود ادامه دادند و در مقابل مسجد ضرار آخوند جزایری تجمع و سخنرانی کردند. در صف اول تظاهرات کارگران کفن پوش ایستاده بودند.

در این تظاهرات عشایر  و اقشار مختلف از خواستها و مطالبات کارگران حمایت کردند  و جمعی از مردم نیز به تظاهرات پیوستند.

رژیم آخوندی در وحشت از تظاهرات کارگران فولاد اهواز از صبح گله های ماموران نیروی انتظامی و ضدشورش و مزدوران لباس شخصی خود را  به خیابان های اهواز اعزام کرده بود.

 نیروهای گارد ضد شورش رژیم، ساعت ۹ ونیم صبح در چهار راه نادری مسیر ورودی به خیابان نادری را کاملا بستند تا مانع ادامه حرکت کارگران شوند اما برغم حضور سنگین نیروهای سرکوبگر، کارگران فولاد با ایستادگی خود ماموران را کنار زده و به تظاهرات خود ادامه دادند و وارد خیابان نادری و بازار سرپوشیده شدند

سایت مجاهدین خلق