جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 21

این هفته به پیشواز روز جهای زن می رویم. بین الملل زن را در حالی جشن می گیرم که زنان میهن امان در رژیم زن ستیز آخوندی اکنون در بد ترین شرائط ممکن زندگی می کنند. نبود قوانین مدنی در حمایت از حقوق زنان , عدم تساوی اجتماعی , فرهنگی , قومی در کشور و یا موضوعات مهمی مانند ارث و وراثت , حق طلاق , حق سفر , حضانت و سرپرستی کودک , سوء استفاده جنسی , حجاب اجباری , قوانین تبعیض آمیز و سرکوبگرانه , وجود خیل عظیمی از نیروهای سرکوبگر در شهرها و خیابان های کشور , فشارهای سیستماتیک و سازمان داده شده از سوی حکومت کهه خود را در اسید پاشی , شلاق و سرکوب های خیابانی به نمایش می گذارند , آمار بالای زنان زندانی , وجود آمار بالای زندان سیاسی زن , شکنجه و یا اعدام , به موازات فشارهای عوامل حکومتی در ادارات , موسسات , مراکز آموزش عالی تماما بخش های کوچکی از این پازل مخرب می باشند