پس لرزه های لیست گذاری سپاه

تنها چند ساعت از لیست گذاری سپاه سرکوبگر و غارت پاسداران نگذشته که اکنون شاهد بروز خشم، عصیان و گزیدگی شدید از سوی کارگزاران و متولیان در دیکتاتوری خامنه ای می باشیم.

گرچه این لیست گذاری با سالها تاخیر صورت گرفت، اما خود گویای واقعیتی بنام «وجود یک ارگان تروریستی و فرامرزی» در درون رژیم آخوندی است که نخستین وظیفه آن حفظ و حراست از دیکتاتوری ولایت و گسترش آن به خارج از کشور می باشد.

خامنه ای در سخنان امروز خود به ابعاد دخالت های مستقیم این ارگان تروریستی را اینگونه اعتراف کرده است: «سپاه هم در میدان عملیاتی و مقابله با دشمن در مرزها و حتی چند هزار کیلومتر دورتر در اطراف حرم حضرت زینب (س) پیشقدم است و هم در میدان مقابله سیاسی با دشمن».(سایت خامنه ای ۱۹ فروردین ۱۳۹۸)

همچنین با نیم نگاهی به اساسنامه این ارگان تروریستی بخوبی می توان به واقعیت دیگری بنام «سرکوب مردم ایران» توسط سپاه و زیر مجموعه های آن مانند  «بسیج، انصار و یا لباس شخصی ها» رسید، زیرا برای نمونه در اصل ۱۵۰ قانون اساسی رژیم، یکی از وظائف سپاه «نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن» تعریف شده است، امری که در روند مخرب خود آنچنان دستان خونین این ارگان سرکوبگر را باز گذاشته که اکنون به مانند اختاپوسی در تمامی زمینه های «امنیتی، نظامی، قضائی، قانون گذاری، اقتصادی، تجارت، مالی و همچنین صدور انقلاب به خارج از مرزهای کشور» تبدیل شده است.

امپراطوری سپاه که اکنون بعنوان چوب زیر بغل خامنه ای برای حفظ کلیت نظام آخوندی عمل میکند، بحدی رشد و نمو یافته که تا کنون و بکرات دولت های دست نشانده ولی فقیه با عناوینی مانند «برادران قاچاقچی»، «دولت در دولت»، «دولت سایه» ویا «دولت نظامی» آن را به بیرون ساطع کرده اند.

همچنین باید به سخنان آخوند روحانی که تنها چند ساعت پس از لیست گذاری سپاه پاسداران بیان شده است، اشاره نمود، امری که مبین وجود پس لرزه های شدید در درون نظام آخوندی است.
وی می گوید: «شما وقتی (رژیم) ایران را تحریم کردید گفتید در تابستان کار ایران تمام است؛ دیدید نشد در تابستان اعلام کردید در کریسمس کار ایران تمام است؛ دیدید نشد اعلام کردید در ۲۲ بهمن کار ایران تمام است؛ دیدید نشد گفتید در آغاز سال کار ایران تمام است و باز هم دیددید نشد».

ترجمان این سخنان به معنای «شکر گزاری» از سوی رئیس جمهور نظامی است که بخوبی به ابعاد ضربات دریافتی پی برده است. راه افتادن مادر تحریم ها که اکنون به بروز تنگناهای شدید مالی برای رژیم آخوندی راه برده و یا لیست گذاری اخیر علیه بزرگترین ارگان سرکوب، ترور و قاچاق در این نظام ضد مردمی، صدالبته زنگ های خطر سرنگونی را برای حکومت بصدا درآورده و یکی از بزرگترین موانع برای مردم و مقاومت ایران در راه رسیدن به آزادی و دمکراسی را از میان برداشته است.

براین منطق هم خامنه ای و هم روحانی بخوبی به ترجمان این لیست گذاری و تبعات ناشی از آن که به مانند زلزله سیاسی در درون جامعه پدیدار شده، واقف می باشند؛ و باز براین منطق است که صد البته موضوع «سرنگونی» نه وظیفه و دستور کار کشورهای خارجی نیست، بلکه اساسا موضوعی داخلی و تنها بدست مردم، مجاهدین خلق و مقاومت ایران میسر و محقق خواهد شد.
این جوهر و مضمون برای هرگونه هراس هراس تمامی باند های درون نظام ضد مردمی ولایت می باشد.

همبستگی ملی