جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 42

امیدواریم تا جنگ این هفته نیز به مانند چهل و یک برنامه گذشته قابل استفاده و همچنین توجه شما قرار بگیرد. در این شماره گفتارهایی داریم از نرگس غفاری , حسین پویا , بهرام مودت , محمد قرایی با کلیپ ویدئوی زیبای دوست جوان و هنرمند ما هیراد. همچنین کلیپ زیبای جنگ هفته را می توانید علاوه در سایت ها , از طریق شبکه های اجتمای مانند یوتوپ , توئیتر , فیس بوک در کانال پژواک همبستگی و یا بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه و نیز در تلگرام در کانال جنگ هفته دریافت و اون را تماشا کنید. طی هفته های اخیر و با اوجگیری تنش میان رژیم آخوندی و جامعه بین المللی , شاهد رشد سرکوب گسترده از سوی عوامل و نیروهای سرکوبگر حکومت در شهرهای مختلف علیه فعالان اجتماعی و سیاسی هستیم. هراس دیکتاتوری خامنه ای به یقین هراسی منطقی است , زیر وی بخوبی می داند که بدلیل وجود فشار از خارج بسته شدن منافذ سیاستی بنام مماشات , اکنون جامعه پویای ایران جان تازه ای برای به چالش کشیدن کلیت نظام آخوندی گرفته است