پاسخ مردم عراق به ماجراجویی خامنه ای در منطقه

علی خامنه ای در سخن پراکنی خود برای سران سپاه پاسداران در روز چهارشنبه ۱۰ مهر، ضمن حمایت مطلق از همه فعالیتهای تروریستی این نهاد حکومتی، به نقش برتر آنها در پیشبرد سیاستهای داخلی و فرامرزی رژیم تاکید کرد.
ولی فقیه بر کاهش تعهدات در توافق هسته ای تاکید کرد و از سپاه پاسداران خواست که به «انقلابیگری» و دست درازی بیشتر خود در کشورهای همسایه ادامه دهد. ولی فقیه «انقلابیگری» را با نفوذ تروریسم در منطقه مساوی می داند و با کمال بی شرمی از سپاه پاسداران می خواهد که پول ملت ایران را همچنان برای دخالتهای ماجراجویانه و فعالیتهای تروریستی در منطقه بیشتر استفاده کند. خواسته خامنه ای در تشدید دخالتهای سپاه در حالی است که مردم عراق در چند روز گذشته علیه فساد حکومت عراق به خیابانها آمدند و دست به تظاهرات زده اند. اعتراض کنندگان در تظاهرات روز چهارشنبه ۱۰ مهر با آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و ابراز تنفر خواستار پایان دادن به دخالتها و نفوذ رژیم ولایت فقیه در کشورشان شدند. تا کنون دستکم ۷ نفر از مردم به پا خواسته توسط حکومت مزدور عراق کشته و تعدادی زیادی زخمی شده اند.
ولی فقیه که می داند که رئیس جمهور توسری خور او با دست خالی از نیویورک برگشته، با وارونه جلوه دادن موضوع ملاقات روحانی و ترامپ می خواهد از شکست این سفر، یک دستاورد مثبت ببافد. خامنه ای می گوید آمریکائیها برای مذاکره التماس کردند در حالی که روحانی گفت: «ما برای مذاکره همکاری کردیم کاخ سفید مانع شد». این تضاد نشان از بیچارگی رژیم در بن بست سیاسی است.
حرفهای جنگ طلبانه سرکرده سپاه پاسداران، حسین سلامی در روز دوشنبه ۸ مهر، را به حرفهای روز چهارشنبه ۱۰ مهر خامنه ای اضافه کنیم، در می یابیم که رژیم ایران کارت دعوت برای جنگی محدود و نیابتی برای طرفهای مقابل می فرستد که تکیه اش بر تروریسم، مزدوران آتش به اختیار است.
پاسدار سلامی ضمن اعلام «ظرفیت نابودی» اسرائیل از «جغرافیای عالم» گفت: «ما در گام دوم به بسیج جهانی اسلام می اندیشیم. گام دوم انقلاب گام بر هم زدن صورت فلکی قدرت به نفع انقلاب است و انقلاب اسلامی ایران بر فراز آن خواهد بود.» زهی خیال باطل!
رژیم ولایت فقیه که پایش بر لب گور است به دست توانای مردم ایران این آرزو را به گور خواهد برد و مردم ایران با مداخله گری رژیم و سیاستهای جنگ طلبانه آن مخالفند و در نتیجه هیزم جنگ رژیم نخواهند شد.

جنگ خبر