جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 67

نخست اجازه بدید تا مراتب تسلیت و همدردی خودمون را به قربانیان و باز ماندگان سیل اخیر در چهاراستان محروم کشور , یعنی سیستان و بلوچستان , هرمزگان , خوزستان و بخش هایی از کرمان اعلام بکنیم. با راه افتادن این سیل عظیم اکنون تاثیرات مخرب آن بر مردم فقیر و دردمند این بخش از میهن امان به عیان قابل لمس است. انتشار تصاویر کشاورزان فقیر و تهی دست که تمامی دارایی خود را با بروز سیل از دست داده اند، به یقین بر اعصاب و وجدان هر انسانی فشار مضاعف وارد می کند. همچنین جا داره تا درود های خودمان را به دانشجویان قهرمان و مردم بپا خاسته ایران در بیش از 17 استان کشور که طی هفت گذشته همچنان پرچم قیام را علیه ستم و سرکوب آخوندی بلند کردند, بفرستیم. تاثیرات این خیزش تا بدانجا بود که خامنه ای را پس از قریب یک دهه وادار کرد تا شخصا به صحنه بیاد و به نیروهای زوار در رفته و روحیه باخته رژیم روحیه بده. ولی فقیه در حالی به میدان آمد که از روزها قبل از برگزاری این نمایش ، نیروهای امنیتی تمامی مسیرها و راه های عبور و مرور اطراف محوطه سخنرانی وی را به محاصره کامل خود در آورده بوند. با نیم نگاهی به بیان هراس آلود وی در تمامی زمینه های یاد شده ، بخوبی می توان به وضعیت بحرانی و روحی این حاکم عنان گسیخته رسید. در سبد این هفته گفتاری هایی در زمینه سیاسی , اجتماعی , ادبی , ورزشی , حقوق بشر و طنز داریم که دوستان خوب امون نرگس غفاری , بهرام مودت , پیمانه شفائی , حسین پویا , اسماعیل محدث , میترا هرسینی و همچنین دوست جوان و هنرمندامان هیراد عابدی این برنامه