یکصد و پنجاه وپنجمین (155) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

 بینندگان و شنودگان عزیز رادیو تلویزیون ایران زمین سلام و وقتتون بخیر و ایام بکام تون , امیدواریم که هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و تا پایان این دفتر ما را همراهی کنید. نخست بهترین درود های خودمون را به قیام آفرینان , بویژه جوانان و زنان شجاع میهن مان ابراز می کنیم. سخن از قیامی است که طی پنج هفته گذشته نشان داد که تا پیروزی نهایی وسرنگونی دیکتاتوری مذهبی , سرخاموشی […]

یکصد و سی و دومین سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

سلام و وقتتون بخیر و شادی اجازه بدید تا نخست مراتب همدردی و تسلیت خودمون را به بازمادگان و قربانیان ناشی از سیل در 26 استان کشور ابراز بکنیم و برای آنها صبر و پیروزی بر اهریمن حاکم بر میهن مون را داریم. به یقین نقش مخرب رزیم آخوندی در تخریب محیط زیست و زیربناهای طبیعی در کشور برای این حجم عظیم از خسارات جانی و مالی , غیر قابل انکار می باشه. ما در […]